Konu

#1
Yabancı biryerden bu attığım plugini buldum bana göre düzenleyebilirmisiniz?

m4a1+deagle versin (smoke,flash vermesin) (grenade versin) + çelik yelek [Kısacası şuan ki pluginden smoke+flash çıkarılacak]
ak47+deagle versin (smoke,flash vermesin) (grenade versin) + çelik yelek [Kısacası şuan ki pluginden smoke+flash]

bunlar 1.  ve 2. elden sonra (buraya kadar doğru) düzeltilmesi gereken yer: her el veriyor ücretsiz silah menüsünün her 3 elde bir verilmesini istiyorum

bu şekilde ayarlanmasını istekliyorum umarım yardımcı olunulur.

PHP Kod:
#define DAMAGE_RECIEVED
#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cstrike>
#include <fun>

static const COLOR[] = "^x04" //green
static const CONTACT[] = "AKALONYA"
new maxplayers
new gmsgSayText
new mpdmkbmhb
new g_MsgSync
new health_add
new health_hs_add
new health_max
new nKiller
new nKiller_hp
new nHp_add
new nHp_max
new g_awp_active
new g_menu_active
new CurrentRound
new bool:HasC4[33]
#define Keysrod (1<<0)|(1<<1)|(1<<9) // Keys: 1234567890
#if defined DAMAGE_RECIEVED
    
new g_MsgSync2
#endif

public plugin_init()
{
    
register_plugin("VIP Eng Version""3.0""Dunno")
    
mpd register_cvar("money_per_damage","3")
    
mkb register_cvar("money_kill_bonus","200")
    
mhb register_cvar("money_hs_bonus","500")
    
health_add register_cvar("amx_vip_hp""15")
    
health_hs_add register_cvar("amx_vip_hp_hs""30")
    
health_max register_cvar("amx_vip_max_hp""100")
    
g_awp_active register_cvar("awp_active""1")
    
g_menu_active register_cvar("menu_active""1")
    
register_event("Damage","Damage","b")
    
register_event("DeathMsg","death_msg","a")
    
register_menucmd(register_menuid("rod"), Keysrod"Pressedrod")
    
register_clcmd("awp","HandleCmd")
        register_clcmd("sg550","HandleCmd")
        register_clcmd("g3sg1","HandleCmd")
    
register_clcmd("say /vip","ShowMotd")
    
maxplayers get_maxplayers()
    
gmsgSayText get_user_msgid("SayText")
    
register_clcmd("say""handle_say")
    
register_cvar("amx_contactinfo"CONTACTFCVAR_SERVER)
    
register_logevent("LogEvent_RoundStart"2"1=Round_Start" );
    
register_event("TextMsg","Event_RoundRestart","a","2&#Game_w")
    
register_event("TextMsg","Event_RoundRestart","a","2&#Game_C");
    
register_event("DeathMsg""hook_death""a""1>0")
    
register_event("Damage""on_damage""b""2!0""3=0""4!0")
    
g_MsgSync CreateHudSyncObj()
#if defined DAMAGE_RECIEVED
    
g_MsgSync2 CreateHudSyncObj()
#endif    
}

public 
on_damage(id)
{
    new 
attacker get_user_attacker(id)

#if defined DAMAGE_RECIEVED
    // id should be connected if this message is sent, but lets check anyway
    
if ( is_user_connected(id) && is_user_connected(attacker) )
    if (
get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_H)
    {
        new 
damage read_data(2)

        
set_hudmessage(255000.450.5020.14.00.10.1, -1)
        
ShowSyncHudMsg(idg_MsgSync2"%i^n"damage)
#else
    
if ( is_user_connected(attacker) && if (get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_H) )
    {
        new 
damage read_data(2)
#endif
        
set_hudmessage(0100200, -1.00.5520.14.00.020.02, -1)
        
ShowSyncHudMsg(attackerg_MsgSync"%i^n"damage)
    }
}

public 
Damage(id)
{
    new 
weaponhitpointattacker get_user_attacker(id,weapon,hitpoint)
    if(
attacker<=maxplayers && is_user_alive(attacker) && attacker!=id)
    if (
get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_H
    {
        new 
money read_data(2) * get_pcvar_num(mpd)
        if(
hitpoint==1money += get_pcvar_num(mhb)
        
cs_set_user_money(attacker,cs_get_user_money(attacker) + money)
    }
}

public 
death_msg()
{
    if(
read_data(1)<=maxplayers && read_data(1) && read_data(1)!=read_data(2)) cs_set_user_money(read_data(1),cs_get_user_money(read_data(1)) + get_pcvar_num(mkb) - 300)
}

public 
LogEvent_RoundStart()
{
    
CurrentRound++;
    new 
players[32], playerpnum;
    
get_players(playerspnum"a");
    for(new 
0pnumi++)
    {
        
player players[i];
        if(
is_user_alive(player) && get_user_flags(player) & ADMIN_LEVEL_H)
        {
            
give_item(player"weapon_hegrenade")
            
give_item(player"weapon_flashbang")
            
give_item(player"weapon_flashbang")
            
give_item(player"weapon_smokegrenade")
            
give_item(player"item_assaultsuit")
            
give_item(player"item_thighpack")
            
            if (!
get_pcvar_num(g_menu_active))
                return 
PLUGIN_CONTINUE
            
            
if(CurrentRound >= 3)
            {
                
Showrod(player);
            }
        }
    }
    return 
PLUGIN_HANDLED
}

public 
Event_RoundRestart()
{
    
CurrentRound=0;
}

public 
hook_death()
{
   // Killer id
   nKiller read_data(1)
   
   
if ( (read_data(3) == 1) && (read_data(5) == 0) )
   {
      nHp_add get_pcvar_num (health_hs_add)
   }
   else
      nHp_add get_pcvar_num (health_add)
   nHp_max get_pcvar_num (health_max)
   // Updating Killer HP
   if(!(get_user_flags(nKiller) & ADMIN_LEVEL_H))
   return;

   nKiller_hp get_user_health(nKiller)
   nKiller_hp += nHp_add
   
// Maximum HP check
   if (nKiller_hp nHp_maxnKiller_hp nHp_max
   set_user_health
(nKillernKiller_hp)
   // Hud message "Healed +15/+30 hp"
   set_hudmessage(02550, -1.00.1501.01.00.10.1, -1)
   show_hudmessage(nKiller"Healed +%d hp"nHp_add)
   // Screen fading
   message_begin(MSG_ONEget_user_msgid("ScreenFade"), {0,0,0}, nKiller)
   write_short(1<<10)
   write_short(1<<10)
   write_short(0x0000)
   write_byte(0)
   write_byte(0)
   write_byte(200)
   write_byte(75)
   message_end()
 
}

public 
Showrod(id) {
    
show_menu(idKeysrod"Ucretsiz VIP Silahlar^n\w1. M4A1 + Deagle'ı edinin  ^n\w2. AK47 + Deagle'ı edinin^n0. Cikis^n", -1"rod"// Display menu
}
public 
Pressedrod(idkey) {
    
/* Menu:
    * VIP Menu
    * 1. Get M4A1+Deagle
    * 2. Get AK47+Deagle
    * 0. Exit
    */
    
switch (key) {
        case 
0: { 
            if (
user_has_weapon(idCSW_C4) && get_user_team(id) == 1)
                
HasC4[id] = true;
            else
                
HasC4[id] = false;
            
            strip_user_weapons 
(id)
            
give_item(id,"weapon_m4a1")
            
give_item(id,"ammo_556nato")
            
give_item(id,"ammo_556nato")
            
give_item(id,"ammo_556nato")
            
give_item(id,"weapon_deagle")
            
give_item(id,"ammo_50ae")
            
give_item(id,"ammo_50ae")
            
give_item(id,"ammo_50ae")
            
give_item(id,"ammo_50ae")
            
give_item(id,"ammo_50ae")
            
give_item(id,"ammo_50ae")
            
give_item(id,"ammo_50ae")
            
give_item(id,"weapon_knife")
            
give_item(id,"weapon_hegrenade")
            
give_item(id"weapon_flashbang");
            
give_item(id"weapon_flashbang");
            
give_item(id"weapon_smokegrenade");
            
give_item(id"item_assaultsuit");
            
give_item(id"item_thighpack");
            
client_print(idprint_center"You Taked Free M4A1 and Deagle")
            
            if (
HasC4[id])
            {
                
give_item(id"weapon_c4");
                
cs_set_user_plantid );
            }
            }
        case 
1: { 
            if (
user_has_weapon(idCSW_C4) && get_user_team(id) == 1)
                
HasC4[id] = true;
            else
                
HasC4[id] = false;
            
            strip_user_weapons 
(id)
            
give_item(id,"weapon_ak47")
            
give_item(id,"ammo_762nato")
            
give_item(id,"ammo_762nato")
            
give_item(id,"ammo_762nato")
            
give_item(id,"weapon_deagle")
            
give_item(id,"ammo_50ae")
            
give_item(id,"ammo_50ae")
            
give_item(id,"ammo_50ae")
            
give_item(id,"ammo_50ae")
            
give_item(id,"ammo_50ae")
            
give_item(id,"ammo_50ae")
            
give_item(id,"ammo_50ae")
            
give_item(id,"weapon_knife")
            
give_item(id,"weapon_hegrenade")
            
give_item(id"weapon_flashbang");
            
give_item(id"weapon_flashbang");
            
give_item(id"weapon_smokegrenade");
            
give_item(id"item_assaultsuit");
            
give_item(id"item_thighpack");
            
client_print(idprint_center"You Taked Free AK47 and Deagle")
            
            if (
HasC4[id])
            {
                
give_item(id"weapon_c4");
                
cs_set_user_plantid );
            }
            }
        case 
9: {             
        }
    }
    return 
PLUGIN_CONTINUE
}

public 
HandleCmd(id){
    if (!
get_pcvar_num(g_awp_active))
      return PLUGIN_CONTINUE
    
if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H
        return 
PLUGIN_CONTINUE
    client_print
(idprint_center"Sniper's Only For VIP's")
    return 
PLUGIN_HANDLED
}

public 
ShowMotd(id)
{
 
show_motd(id"vip.txt")
}
public 
client_authorized(id)
{
 
set_task(30.0"PrintText" ,id)
}
public 
PrintText(id)
{
 
client_print(idprint_chat"[VIP] write /vip and u will see how get VIP and VIP privilegies.")
}

public 
handle_say(id) {
    new 
said[192]
    
read_args(said,192)
    if( ( 
containi(said"who") != -&& containi(said"admin") != -) || contain(said"/vips") != -)
        
set_task(0.1,"print_adminlist",id)
    return 
PLUGIN_CONTINUE
}

public 
print_adminlist(user
{
    new 
adminnames[33][32]
    new 
message[256]
    new 
contactinfo[256], contact[112]
    new 
idcountxlen
    
    
for(id id <= maxplayers id++)
        if(
is_user_connected(id))
            if(
get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)
                
get_user_name(idadminnames[count++], 31)

    
len format(message255"%s VIP ONLINE: ",COLOR)
    if(
count 0) {
        for(
count x++) {
            
len += format(message[len], 255-len"%s%s "adminnames[x], < (count-1) ? ", ":"")
            if(
len 96 ) {
                
print_message(usermessage)
                
len format(message255"%s ",COLOR)
            }
        }
        
print_message(usermessage)
    }
    else {
        
len += format(message[len], 255-len"No VIP online.")
        
print_message(usermessage)
    }
    
    
get_cvar_string("amx_contactinfo"contact63)
    if(
contact[0])  {
        
format(contactinfo111"%s Contact Server Admin -- %s"COLORcontact)
        
print_message(usercontactinfo)
    }
}

print_message(idmsg[]) {
    
message_begin(MSG_ONEgmsgSayText, {0,0,0}, id)
    
write_byte(id)
    
write_string(msg)
    
message_end()
}

/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1063\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/ 
Son Düzenleme: 28-11-2020, 01:48, Düzenleyen: alibnow.
#2
"alibnow" anladım kadarıyla smoke ve flash Deil grenade verilecek 1 el değil 2 el de verecek + m4 deagle
Birde ak+deagle doğrumudur

Kardeş Dosya Eki Koy Kopyalayamıyorum

@alibnow
Son Düzenleme: 28-11-2020, 02:17, Düzenleyen: Vartıs.
#3
@alibnow Kardeşim Eklenti COk Karışık İstediginiz Eklentiyi Tam Sıfırdan Anlatın Size Ozel Yapıp Atayım Cok karışık Eklenti
~ Ücretli Eklenti İçin 'DM' ~ Discord ~
#4
Gercekten QuryWesT Haklı Karısık
Hegrenade leri yaptım 2 el ayarlasın baskası
Denermisin

Pardon Olmaz Bir Hegrenade YE Hegrenadeç yazmısım

Bunu dene ;
.sma buyur.sma (Dosya Boyutu: 10,26 KB | İndirme Sayısı: 1)
.sma BUNUDENE.sma (Dosya Boyutu: 10,26 KB | İndirme Sayısı: 2)
Son Düzenleme: 28-11-2020, 02:38, Düzenleyen: Vartıs.
#5
anlamadım ama istersen benim yapmış olduğum vip eklentisini kullan farklı ise istediğin şekilde yapıp atayım
#6
BUNU DENE. SMA PLANI DENE

BUNU DENE. SMA YI DENERMISIN OLMUSMU

Diyorki Smoke Ve Flash Veriyor Onlar Yerine Hegrenade istiyor ve 2 elde bir gelcek Hegrenade leri yaptım BUNU DENE. SMA ama 2 el yapamadim

Bence Baska Vip menu yapsınlar ama Simdi Denermisin Sunu ;
.sma VipMenu.sma (Dosya Boyutu: 10,26 KB | İndirme Sayısı: 1)
Son Düzenleme: 28-11-2020, 02:46, Düzenleyen: Vartıs.
#7
(28-11-2020, 02:39)Vartıs Adlı Kullanıcıdan Alıntı: BUNU DENE. SMA PLANI DENE

BUNU DENE. SMA YI DENERMISIN OLMUSMU

Diyorki Smoke Ve Flash Veriyor Onlar Yerine Hegrenade istiyor ve 2 elde bir gelcek Hegrenade leri yaptım BUNU DENE. SMA  ama 2 el yapamadim

Bence Baska Vip menu yapsınlar ama Simdi Denermisin Sunu ;

Konuyu Duzgun Okuyun Arkdaş Sorun Yok Zaten Eklentide Sadece Elde 2 Gibi olay Olcak Fakat Eklenti TXT Baglı kontrolid Filan Bişeyler Yapılır Ama Cok Karışık Bi Eklenti
~ Ücretli Eklenti İçin 'DM' ~ Discord ~
#8
QuryWesT Evt Karısık 2 elde oldunu bende yazdım ondan farklı olarak smoke ve flash yerine Hegrenade istiyor işin yoksa Baska bir Vip menu fln yap istersen

Alibnow cevap yazıcan mı artık Baska bir menu yapsınmı?
Son Düzenleme: 28-11-2020, 02:50, Düzenleyen: Vartıs.
#9
Yapıcam Fakat İstedigi Tarz Bilmiyorum Bi Anlatsa Detaylı Yapıp Atarım
~ Ücretli Eklenti İçin 'DM' ~ Discord ~
#10
Adam Bakmıyor Neyse Etiketler Herhalde Hadi Kolay Gelsin

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da

Benzer Konular

3
Yorum
200
Okunma
28-02-2024, 03:21
2
Yorum
667
Okunma
07-02-2024, 13:25
2
Yorum
660
Okunma
06-02-2024, 21:15
7
Yorum
1.074
Okunma
31-01-2024, 04:01
2
Yorum
1.007
Okunma
25-01-2024, 12:32
4
Yorum
1.155
Okunma
22-01-2024, 16:52
Task
Kayıt Ol
Discord Adresimize Katılın