Konu

#1
menuyu sadece (k) ADMIN_PASSWORD yetkisine sahip kişiler açabilsin istiyorum
.sma sapka3.sma (Dosya Boyutu: 3,23 KB | İndirme Sayısı: 4)
Ts3.FeliciaClan.Com
#2
Kod:
#include <amxmodx>
#include <reapi>

new const SERVERISMI[] = "Felicia";

enum _: g_info
{
menuName[40], modelName[40], yetki, glowKontrol
};
new const modeller[][g_info] = {
{ "xxxxx", "models/xxxxx.mdl", ADMIN_PASSWORD, 0 },
{ "xxxxx", "models/xxxx.mdl", ADMIN_PASSWORD, 0 },
{ "xxxxx", "models/xxxx.mdl", ADMIN_PASSWORD, 0 },
{ "xxxxx", "models/xxxx.mdl", ADMIN_PASSWORD, 0 },
{ "xxxxx", "models/xxxx.mdl", ADMIN_PASSWORD, 0 }
};

new g_MdlIndex[sizeof(modeller)], g_Ent[MAX_CLIENTS+1], sapka[MAX_CLIENTS+1][18];

public plugin_init() {
register_plugin("Reapi Sapka", "1.0", "n.dgn");

register_clcmd("say /sapka", "sapkaMenu");
register_clcmd("say_team /sapka", "sapkaMenu");
}

public sapkaMenu(id) {
new ndmenu[128], num[4];
formatex(ndmenu, charsmax(ndmenu),"\w%s \d|| \ySapka Menusu \d[\r/sapka\d]\w",SERVERISMI);
new Menu = menu_create(ndmenu, "sapkaMenu2");
        if(get_user_flags(id) & ADMIN_PASSWORD);

if(g_Ent[id]){
formatex(ndmenu, charsmax(ndmenu), "\ySapkayi Kaldir \d[\r%s\d]^n\w", sapka[id]);
menu_additem(Menu, ndmenu, "1");
}

for(new i=0; i < sizeof(modeller); i++) {

num_to_str(i+2, num, charsmax(num));
menu_additem(Menu, modeller[i][menuName], num);
}

menu_setprop(Menu, MPROP_EXITNAME, "\yCikis");
menu_display(id, Menu);
}

public sapkaMenu2(id, menu, item) {
if(item == MENU_EXIT) { menu_destroy(menu); return PLUGIN_HANDLED; }

new data[6], key;
menu_item_getinfo(menu, item, _, data, charsmax(data));
key = str_to_num(data);

switch(key) {
case 1 : {
sapkaKaldir(id);
client_print_color(id, id, "^1[^3%s^1]^4 %s^1 modeliniz kaldirildi^3.", SERVERISMI, sapka[id]);
}

default : {
key -= 2;
if( !modeller[key][yetki] || get_user_flags(id) & modeller[key][yetki] ) {

sapkaKaldir(id);
sapkaOlustur(id, modeller[key][modelName], key);

parse(modeller[key][menuName], sapka[id], charsmax(sapka[]));
client_print_color(id, id, "^1[^3%s^1]^4 %s^1 modelini taktiniz^3.", SERVERISMI, sapka[id]);

if(modeller[key][glowKontrol]) {
set_entvar(g_Ent[id], var_renderfx, kRenderFxGlowShell);
set_entvar(g_Ent[id], var_rendercolor, Float:{0.0, 250.0, 0.0});
set_entvar(g_Ent[id], var_rendermode, kRenderNormal);
set_entvar(g_Ent[id], var_renderamt, 30.0);
}

} else
client_print_color(id, id, "^1[^3%s^1] ^4Bu sapkayi kullanamazsin.^1 Aramiza katilmak istersen ^3/ts3^4 yazabilirsin.", SERVERISMI);
}
}
sapkaMenu(id);

menu_destroy(menu);
return PLUGIN_HANDLED;
}

sapkaOlustur( id, MDL_FILE[], index = 0 ) {

g_Ent[id] = rg_create_entity("info_target");

if(!is_nullent(g_Ent[id])) {

set_entvar(g_Ent[id], var_model, MDL_FILE);
set_entvar(g_Ent[id], var_modelindex, g_MdlIndex[index]);
set_entvar(g_Ent[id], var_movetype, MOVETYPE_FOLLOW);
set_entvar(g_Ent[id], var_aiment, id);
}
}

public sapkaKaldir(id) {
if(!is_nullent(g_Ent[id])) {

set_entvar(g_Ent[id], var_flags, FL_KILLME);
g_Ent[id] = 0;
}
}


public client_putinserver(id)
sapkaKaldir(id);

public client_disconnected(id)
sapkaKaldir(id);

public plugin_precache() {
for(new i = 0; i < sizeof(modeller); i++)
g_MdlIndex[i] = precache_model(modeller[i][modelName]);
}

dener misin
688733639
Son Düzenleme: 07-05-2024, 03:20, Düzenleyen: MuhammeDesiqN.
#3
Konunuz çözüldüyse bildirin
亗 TEŞKİLAT-I MAHSUSA 亗
亗 213.238.173.203 亗
亗 213.238.173.204 亗
#4
İstek konusu, @MuhammeDesiqN adlı kullanıcı tarafından 2 gün içinde çözülmüştür.
İsteği çözdüğü için MuhammeDesiqN Adlı kullanıcıya 1 rep puanı ve 1 yardım etme puanı otomatik olarak verilmiştir.
MuhammeDesiqN Adlı kullanıcı sizin dışınızda toplam 6 kişiye yardım etmiştir.

Herhangi bir konuda hata olduğunu düşünüyorsanız destek sistemi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task
Kayıt Ol
Discord Adresimize Katılın