Konu

#1
Şöyle BİR Menu İstiyorum1 - Rütbe Silah Menu

1 - AK47 [ 4 İçerikli ]
2 - M4A1 [ 4 İçerikli ]
3 - AWP [ 4 İçerikli ]
5 - Knife [ 4 İçerikli ]
6 - Envanter

AK 47 Menu İçindekiler

AK47 - Model [ Sılver Elite Master ]
AK47 - Model [ Gold Nova Master ]
AK47 - Model [MASTER GUARDIAN ELITE]
AK47 - Model [Legendary Eagle]

"Aldıkları Zaman Otomatik Aktif Olucak Seçtikleri Zamanda Kırmızı Olursa Sevinirim"
" Aldıkları Zamanda Envantere Gelsin"Kod:
"SILVER I", 
"SILVER II", 
"SILVER III", 
"SILVER IV", 
"SILVER ELITE", 
"SILVER ELITE MASTER", 
"GOLD NOVA I", 
"GOLD NOVA II", 
"GOLD NOVA III", 
"GOLD NOVA MASTER", 
"MASTER GUARDIAN I", 
"MASTER GUARDIAN II", 
"MASTER GUARDIAN ELITE", 
"DISTINGUISHED MASTER", 
"LEGENDARY EAGLE", 
"LEGENDARY EAGLE MASTER" 
}
new const rankXP[MAXRANKS] =
{
  0, 10, 25, 50, 100, 200, 350, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000, 5000


Güncel
Discord : {DarkLore#1942} - {YouTube Kanalım} - {Discord Sunucum}
Son Düzenleme: 07-09-2021, 11:05, Düzenleyen: HeadSHOTT.
#4
buna benzer birşey yapmıştım daha önceden.https://www.webailesi.com/konu-reapi-gelismis-rank-sistemi-13325
ile beraber kullan
Kod:
#pragma semicolon 1

#include <amxmodx>
#include <reapi>
#include <ars>

new const tag[]="TeamTR";
new const serverip[] = "TeamTR";
new const ts3ip[] = "Ts3.TeamTRGaming.Com";

new const bicakmodel[][][]={
    {"Default","models/bilalgecer47/v_knife2.mdl"},
    {"Ursus Knife","models/bilalgecer47/v_ursus_crimson.mdl"},
    {"M9 Bayonet","models/bilalgecer47/v_m9_doppler.mdl"},
    {"Karambit","models/bilalgecer47/v_karambit_auto.mdl"},
    {"Kelebek","models/bilalgecer47/v_butterfly_marble.mdl"},
    {"Flip Knife","models/bilalgecer47/v_flip_lore.mdl"}
};
new const akmodel[][][]={
    {"Default [Silver I]","models/bilalgecer47/v_ak47.mdl",ARS_SILVER_I},
    {"Elite Build [Gold Nova I]","models/bilalgecer47/v_ak47_elite.mdl",ARS_GOLD_NOVA_I},
    {"Blue Laminate [Master Guardian I]","models/bilalgecer47/v_ak47_bluelaminate.mdl",ARS_MASTER_GUARDIAN_I},
    {"Blood Sport [Legendary Eagle]","models/bilalgecer47/v_ak47_bloodsport.mdl",ARS_LEGENDARY_EAGLE}
};
new const m4model[][][]={
    {"Default [Silver I]","models/bilalgecer47/v_m4a1.mdl",ARS_SILVER_I},
    {"Icarus Fell [Gold Nova I]","models/bilalgecer47/v_m4a1_icarusfell.mdl",ARS_GOLD_NOVA_I},
    {"Desolate Space [Master Guardian I]","models/bilalgecer47/v_m4a4_desolate.mdl",ARS_MASTER_GUARDIAN_I},
    {"Buzz Kill [Legendary Eagle]","models/bilalgecer47/v_m4a4_buzzkill.mdl",ARS_LEGENDARY_EAGLE}
};
new const awpmodel[][][]={
    {"Default [Silver I]","models/bilalgecer47/v_Awp.mdl",ARS_SILVER_I},
    {"Boom [Gold Nova I]","models/bilalgecer47/v_awp_boom.mdl",ARS_GOLD_NOVA_I},
    {"Electric [Master Guardian I]","models/bilalgecer47/v_awp_electric.mdl",ARS_MASTER_GUARDIAN_I},
    {"Dragon Lore [Legendary Eagle]","models/bilalgecer47/v_awp_dragonlore.mdl",ARS_LEGENDARY_EAGLE}
};
new const deaglemodel[][][]={
    {"Default [Silver I]","models/bilalgecer47/v_deagle.mdl",ARS_SILVER_I},
    {"Bronz Deco [Gold Nova I]","models/bilalgecer47/v_deagle_bronzedeco.mdl",ARS_GOLD_NOVA_I},
    {"Hyptonic [Master Guardian I]","models/bilalgecer47/v_deagle_hypnotic.mdl",ARS_MASTER_GUARDIAN_I},
    {"Kumicho Dragon [Legendary Eagle]","models/bilalgecer47/v_deagle_kumicho.mdl",ARS_LEGENDARY_EAGLE}
};

new akswitch[MAX_CLIENTS+1],m4switch[MAX_CLIENTS+1],awpswitch[MAX_CLIENTS+1],deagleswitch[MAX_CLIENTS+1],
gorunum[MAX_CLIENTS+1];
new mapname[MAX_MAPNAME_LENGTH];

public plugin_init(){
    register_plugin("Cs:Go Menu","0.1","bilalgecer47");
    
    new const menuclcmd[][]={
        "say /csgo","say /csg","say /csgomenu","say /jbmenu","say /bbmenu"
    };
    register_clcmd("nightvision","@mainmenu");
    for(new i;i<sizeof(menuclcmd);i++){
        register_clcmd(menuclcmd[i],"@mainmenu");
    }
    RegisterHookChain(RG_CBasePlayerWeapon_DefaultDeploy, "@CBasePlayerWeapon_DefaultDeploy_Pre", .post = false);
    rh_get_mapname(mapname, charsmax(mapname));
}
public plugin_precache() {
    for(new i = 0; i < sizeof(bicakmodel); i++) {
        precache_model(bicakmodel[i][1]);
    }
    for(new i = 0; i < sizeof(akmodel); i++) {
        precache_model(akmodel[i][1]);
    }
    for(new i = 0; i < sizeof(m4model); i++) {
        precache_model(m4model[i][1]);
    }
    for(new i = 0; i < sizeof(awpmodel); i++) {
        precache_model(awpmodel[i][1]);
    }
    for(new i = 0; i < sizeof(deaglemodel); i++) {
        precache_model(deaglemodel[i][1]);
    }
}
@CBasePlayerWeapon_DefaultDeploy_Pre(const pEntity, szViewModel[], szWeaponModel[], iAnim, szAnimExt[], skiplocal) {
    new pPlayer = get_member(pEntity, m_pPlayer);
    new sWeapon = get_member(pEntity, m_iId);
    
    switch(sWeapon) {
        case WEAPON_KNIFE: {
            SetHookChainArg(2, ATYPE_STRING, bicakmodel[gorunum[pPlayer]][1]);
        }
        case WEAPON_AK47: {
            SetHookChainArg(2, ATYPE_STRING, akmodel[akswitch[pPlayer]][1]);
        }
        case WEAPON_M4A1: {
            SetHookChainArg(2, ATYPE_STRING, m4model[m4switch[pPlayer]][1]);
        }
        case WEAPON_AWP: {
            SetHookChainArg(2, ATYPE_STRING, awpmodel[awpswitch[pPlayer]][1]);
        }
        case WEAPON_DEAGLE: {
            SetHookChainArg(2, ATYPE_STRING, deaglemodel[deagleswitch[pPlayer]][1]);
        }
    }
}
@mainmenu(const id){
    new menu = menu_create(fmt("\r%s \w| \yCs:Go Menu^n\dServer Ip : %s^nTs3 Ip : %s", tag,serverip,ts3ip), "@mainmenu_handler");
    
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yWeapon Model Menu", tag));
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yKnife Model Menu", tag));
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yCrossHair Menu", tag));
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yConnect To Ts3", tag));
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yInfo Menu", tag));
    
    menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, fmt("\d%s \w| \yExit", tag));
    menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\d");
    menu_display(id, menu);    
}
@mainmenu_handler(const id, const menu, const item) {
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    switch(item) {
        case 0: {
            @weaponmenus(id);
        }
        case 1: {
            @knifemenus(id);
        }
        case 2: {
            client_cmd(id,"say /crosshair");
        }
        case 3: {
            client_cmd(id,"say /ts3");
        }
        case 4: {
            
        }
    }
    menu_destroy(menu);
    return PLUGIN_HANDLED;
}
@weaponmenus(const id){
    new menu = menu_create(fmt("\r%s \w| \yWeapon Model Menu", tag), "@weaponmenus_handler");
    
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yAk-47 Models", tag));
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yM4-A1S,A4 Models", tag));
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yAWP Models", tag));
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yDeagle Models", tag));
    
    menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, fmt("\d%s \w| \yExit", tag));
    menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\d");
    menu_display(id, menu);    
}
@weaponmenus_handler(const id, const menu, const item) {
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    switch(item) {
        case 0: {
            @ak47modelmenu(id);
        }
        case 1: {
            @m4modelmenu(id);
        }
        case 2: {
            @awpmodelmenu(id);
        }
        case 3: {
            @deaglemodelmenu(id);
        }
    }
    menu_destroy(menu);
    return PLUGIN_HANDLED;
}
@ak47modelmenu(const id){
    new menu = menu_create(fmt("\r%s \w| \yAk-47 Menu", tag), "@ak47modelmenu_handler");
    
    for(new i = 0; i < sizeof(akmodel); i++) {
        menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \y%s", tag, akmodel[i][0]));
    }
    menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, fmt("\d%s \w| \yExit", tag));
    menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\d");
    menu_display(id, menu);
}
@ak47modelmenu_handler(const id, const menu, const item) {
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    new rank;rank = ars_get_user_rank(id);
    if(rank >= akmodel[item][2][0]){
        akswitch[id]=item;
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] ^4%s Modeli ^3Basarili bir sekilde aktiflestirildi !",tag,akmodel[akswitch[id]][0]);
        @ak47modelmenu(id);
    }
    else{
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] Bu Model icin yeterli ^4Ranka ^3sahip değilsin !",tag);
        @ak47modelmenu(id);
    }
    menu_destroy(menu);return PLUGIN_HANDLED;
}
@m4modelmenu(const id){
    new menu = menu_create(fmt("\r%s \w| \yM4 - A1;A4 Menu", tag), "@m4modelmenu_handler");
    
    for(new i = 0; i < sizeof(m4model); i++) {
        menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \y%s", tag, m4model[i][0]));
    }
    menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, fmt("\d%s \w| \yExit", tag));
    menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\d");
    menu_display(id, menu);
}
@m4modelmenu_handler(const id, const menu, const item) {
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    new rank;rank = ars_get_user_rank(id);
    if(rank >= m4model[item][2][0]){
        m4switch[id]=item;
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] ^4%s Modeli ^3Basarili bir sekilde aktiflestirildi !",tag,m4model[m4switch[id]][0]);
        @m4modelmenu(id);
    }
    else{
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] Bu Model icin yeterli ^4Ranka ^3sahip değilsin !",tag);
        @m4modelmenu(id);
    }
    menu_destroy(menu);return PLUGIN_HANDLED;
}
@awpmodelmenu(const id){
    new menu = menu_create(fmt("\r%s \w| \yAWP Menu", tag), "@awpmodelmenu_handler");
    
    for(new i = 0; i < sizeof(awpmodel); i++) {
        menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \y%s", tag, awpmodel[i][0]));
    }
    menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, fmt("\d%s \w| \yExit", tag));
    menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\d");
    menu_display(id, menu);
}
@awpmodelmenu_handler(const id, const menu, const item) {
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    new rank;rank = ars_get_user_rank(id);
    if(rank >= awpmodel[item][2][0]){
        awpswitch[id]=item;
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] ^4%s Modeli ^3Basarili bir sekilde aktiflestirildi !",tag,awpmodel[awpswitch[id]][0]);
        @awpmodelmenu(id);
    }
    else{
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] Bu Model icin yeterli ^4Ranka ^3sahip değilsin !",tag);
        @awpmodelmenu(id);
    }
    menu_destroy(menu);return PLUGIN_HANDLED;
}
@deaglemodelmenu(const id){
    new menu = menu_create(fmt("\r%s \w| \yDeagle Menu", tag), "@deaglemodelmenu_handler");
    
    for(new i = 0; i < sizeof(deaglemodel); i++) {
        menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \y%s", tag, deaglemodel[i][0]));
    }
    menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, fmt("\d%s \w| \yExit", tag));
    menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\d");
    menu_display(id, menu);
}
@deaglemodelmenu_handler(const id, const menu, const item) {
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    new rank;rank = ars_get_user_rank(id);
    if(rank >= deaglemodel[item][2][0]){
        deagleswitch[id]=item;
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] ^4%s Modeli ^3Basarili bir sekilde aktiflestirildi !",tag,deaglemodel[deagleswitch[id]][0]);
        @deaglemodelmenu(id);
    }
    else{
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] Bu Model icin yeterli ^4Ranka ^3sahip değilsin !",tag);
        @deaglemodelmenu(id);
    }
    menu_destroy(menu);return PLUGIN_HANDLED;
}
@knifemenus(const id){
    new menu = menu_create(("\r%s \w| \yKnife Menu", tag), "@knifemenus_handler");
    
    for(new i = 0; i < sizeof(bicakmodel); i++) {
        menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \y%s", tag, bicakmodel[i][0]));
    }
    menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME,fmt( "\d%s \w| \yExit", tag));
    menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\d");
    menu_display(id, menu);
}
@knifemenus_handler(const id, const menu, const item) {
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    gorunum[id]=item;
    rg_remove_item(id,"weapon_knife");rg_give_item(id,"weapon_knife",GT_REPLACE);
    client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] ^4%s Modeli ^3Basarili bir sekilde aktiflestirildi !",tag,bicakmodel[gorunum[id]][0]);
    @knifemenus(id);
    menu_destroy(menu);return PLUGIN_HANDLED;
}

/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1055\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/

reCs:Go Rank Menu (%50)
#5
(11-09-2021, 14:18)bilalgecer47 Adlı Kullanıcıdan Alıntı: buna benzer birşey yapmıştım daha önceden.https://www.webailesi.com/konu-reapi-gelismis-rank-sistemi-13325
ile beraber kullan
Kod:
#pragma semicolon 1

#include <amxmodx>
#include <reapi>
#include <ars>

new const tag[]="TeamTR";
new const serverip[] = "TeamTR";
new const ts3ip[] = "Ts3.TeamTRGaming.Com";

new const bicakmodel[][][]={
    {"Default","models/bilalgecer47/v_knife2.mdl"},
    {"Ursus Knife","models/bilalgecer47/v_ursus_crimson.mdl"},
    {"M9 Bayonet","models/bilalgecer47/v_m9_doppler.mdl"},
    {"Karambit","models/bilalgecer47/v_karambit_auto.mdl"},
    {"Kelebek","models/bilalgecer47/v_butterfly_marble.mdl"},
    {"Flip Knife","models/bilalgecer47/v_flip_lore.mdl"}
};
new const akmodel[][][]={
    {"Default [Silver I]","models/bilalgecer47/v_ak47.mdl",ARS_SILVER_I},
    {"Elite Build [Gold Nova I]","models/bilalgecer47/v_ak47_elite.mdl",ARS_GOLD_NOVA_I},
    {"Blue Laminate [Master Guardian I]","models/bilalgecer47/v_ak47_bluelaminate.mdl",ARS_MASTER_GUARDIAN_I},
    {"Blood Sport [Legendary Eagle]","models/bilalgecer47/v_ak47_bloodsport.mdl",ARS_LEGENDARY_EAGLE}
};
new const m4model[][][]={
    {"Default [Silver I]","models/bilalgecer47/v_m4a1.mdl",ARS_SILVER_I},
    {"Icarus Fell [Gold Nova I]","models/bilalgecer47/v_m4a1_icarusfell.mdl",ARS_GOLD_NOVA_I},
    {"Desolate Space [Master Guardian I]","models/bilalgecer47/v_m4a4_desolate.mdl",ARS_MASTER_GUARDIAN_I},
    {"Buzz Kill [Legendary Eagle]","models/bilalgecer47/v_m4a4_buzzkill.mdl",ARS_LEGENDARY_EAGLE}
};
new const awpmodel[][][]={
    {"Default [Silver I]","models/bilalgecer47/v_Awp.mdl",ARS_SILVER_I},
    {"Boom [Gold Nova I]","models/bilalgecer47/v_awp_boom.mdl",ARS_GOLD_NOVA_I},
    {"Electric [Master Guardian I]","models/bilalgecer47/v_awp_electric.mdl",ARS_MASTER_GUARDIAN_I},
    {"Dragon Lore [Legendary Eagle]","models/bilalgecer47/v_awp_dragonlore.mdl",ARS_LEGENDARY_EAGLE}
};
new const deaglemodel[][][]={
    {"Default [Silver I]","models/bilalgecer47/v_deagle.mdl",ARS_SILVER_I},
    {"Bronz Deco [Gold Nova I]","models/bilalgecer47/v_deagle_bronzedeco.mdl",ARS_GOLD_NOVA_I},
    {"Hyptonic [Master Guardian I]","models/bilalgecer47/v_deagle_hypnotic.mdl",ARS_MASTER_GUARDIAN_I},
    {"Kumicho Dragon [Legendary Eagle]","models/bilalgecer47/v_deagle_kumicho.mdl",ARS_LEGENDARY_EAGLE}
};

new akswitch[MAX_CLIENTS+1],m4switch[MAX_CLIENTS+1],awpswitch[MAX_CLIENTS+1],deagleswitch[MAX_CLIENTS+1],
gorunum[MAX_CLIENTS+1];
new mapname[MAX_MAPNAME_LENGTH];

public plugin_init(){
    register_plugin("Cs:Go Menu","0.1","bilalgecer47");
    
    new const menuclcmd[][]={
        "say /csgo","say /csg","say /csgomenu","say /jbmenu","say /bbmenu"
    };
    register_clcmd("nightvision","@mainmenu");
    for(new i;i<sizeof(menuclcmd);i++){
        register_clcmd(menuclcmd[i],"@mainmenu");
    }
    RegisterHookChain(RG_CBasePlayerWeapon_DefaultDeploy, "@CBasePlayerWeapon_DefaultDeploy_Pre", .post = false);
    rh_get_mapname(mapname, charsmax(mapname));
}
public plugin_precache() {
    for(new i = 0; i < sizeof(bicakmodel); i++) {
        precache_model(bicakmodel[i][1]);
    }
    for(new i = 0; i < sizeof(akmodel); i++) {
        precache_model(akmodel[i][1]);
    }
    for(new i = 0; i < sizeof(m4model); i++) {
        precache_model(m4model[i][1]);
    }
    for(new i = 0; i < sizeof(awpmodel); i++) {
        precache_model(awpmodel[i][1]);
    }
    for(new i = 0; i < sizeof(deaglemodel); i++) {
        precache_model(deaglemodel[i][1]);
    }
}
@CBasePlayerWeapon_DefaultDeploy_Pre(const pEntity, szViewModel[], szWeaponModel[], iAnim, szAnimExt[], skiplocal) {
    new pPlayer = get_member(pEntity, m_pPlayer);
    new sWeapon = get_member(pEntity, m_iId);
    
    switch(sWeapon) {
        case WEAPON_KNIFE: {
            SetHookChainArg(2, ATYPE_STRING, bicakmodel[gorunum[pPlayer]][1]);
        }
        case WEAPON_AK47: {
            SetHookChainArg(2, ATYPE_STRING, akmodel[akswitch[pPlayer]][1]);
        }
        case WEAPON_M4A1: {
            SetHookChainArg(2, ATYPE_STRING, m4model[m4switch[pPlayer]][1]);
        }
        case WEAPON_AWP: {
            SetHookChainArg(2, ATYPE_STRING, awpmodel[awpswitch[pPlayer]][1]);
        }
        case WEAPON_DEAGLE: {
            SetHookChainArg(2, ATYPE_STRING, deaglemodel[deagleswitch[pPlayer]][1]);
        }
    }
}
@mainmenu(const id){
    new menu = menu_create(fmt("\r%s \w| \yCs:Go Menu^n\dServer Ip : %s^nTs3 Ip : %s", tag,serverip,ts3ip), "@mainmenu_handler");
    
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yWeapon Model Menu", tag));
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yKnife Model Menu", tag));
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yCrossHair Menu", tag));
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yConnect To Ts3", tag));
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yInfo Menu", tag));
    
    menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, fmt("\d%s \w| \yExit", tag));
    menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\d");
    menu_display(id, menu);    
}
@mainmenu_handler(const id, const menu, const item) {
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    switch(item) {
        case 0: {
            @weaponmenus(id);
        }
        case 1: {
            @knifemenus(id);
        }
        case 2: {
            client_cmd(id,"say /crosshair");
        }
        case 3: {
            client_cmd(id,"say /ts3");
        }
        case 4: {
            
        }
    }
    menu_destroy(menu);
    return PLUGIN_HANDLED;
}
@weaponmenus(const id){
    new menu = menu_create(fmt("\r%s \w| \yWeapon Model Menu", tag), "@weaponmenus_handler");
    
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yAk-47 Models", tag));
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yM4-A1S,A4 Models", tag));
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yAWP Models", tag));
    menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \yDeagle Models", tag));
    
    menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, fmt("\d%s \w| \yExit", tag));
    menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\d");
    menu_display(id, menu);    
}
@weaponmenus_handler(const id, const menu, const item) {
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    switch(item) {
        case 0: {
            @ak47modelmenu(id);
        }
        case 1: {
            @m4modelmenu(id);
        }
        case 2: {
            @awpmodelmenu(id);
        }
        case 3: {
            @deaglemodelmenu(id);
        }
    }
    menu_destroy(menu);
    return PLUGIN_HANDLED;
}
@ak47modelmenu(const id){
    new menu = menu_create(fmt("\r%s \w| \yAk-47 Menu", tag), "@ak47modelmenu_handler");
    
    for(new i = 0; i < sizeof(akmodel); i++) {
        menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \y%s", tag, akmodel[i][0]));
    }
    menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, fmt("\d%s \w| \yExit", tag));
    menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\d");
    menu_display(id, menu);
}
@ak47modelmenu_handler(const id, const menu, const item) {
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    new rank;rank = ars_get_user_rank(id);
    if(rank >= akmodel[item][2][0]){
        akswitch[id]=item;
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] ^4%s Modeli ^3Basarili bir sekilde aktiflestirildi !",tag,akmodel[akswitch[id]][0]);
        @ak47modelmenu(id);
    }
    else{
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] Bu Model icin yeterli ^4Ranka ^3sahip değilsin !",tag);
        @ak47modelmenu(id);
    }
    menu_destroy(menu);return PLUGIN_HANDLED;
}
@m4modelmenu(const id){
    new menu = menu_create(fmt("\r%s \w| \yM4 - A1;A4 Menu", tag), "@m4modelmenu_handler");
    
    for(new i = 0; i < sizeof(m4model); i++) {
        menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \y%s", tag, m4model[i][0]));
    }
    menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, fmt("\d%s \w| \yExit", tag));
    menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\d");
    menu_display(id, menu);
}
@m4modelmenu_handler(const id, const menu, const item) {
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    new rank;rank = ars_get_user_rank(id);
    if(rank >= m4model[item][2][0]){
        m4switch[id]=item;
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] ^4%s Modeli ^3Basarili bir sekilde aktiflestirildi !",tag,m4model[m4switch[id]][0]);
        @m4modelmenu(id);
    }
    else{
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] Bu Model icin yeterli ^4Ranka ^3sahip değilsin !",tag);
        @m4modelmenu(id);
    }
    menu_destroy(menu);return PLUGIN_HANDLED;
}
@awpmodelmenu(const id){
    new menu = menu_create(fmt("\r%s \w| \yAWP Menu", tag), "@awpmodelmenu_handler");
    
    for(new i = 0; i < sizeof(awpmodel); i++) {
        menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \y%s", tag, awpmodel[i][0]));
    }
    menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, fmt("\d%s \w| \yExit", tag));
    menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\d");
    menu_display(id, menu);
}
@awpmodelmenu_handler(const id, const menu, const item) {
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    new rank;rank = ars_get_user_rank(id);
    if(rank >= awpmodel[item][2][0]){
        awpswitch[id]=item;
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] ^4%s Modeli ^3Basarili bir sekilde aktiflestirildi !",tag,awpmodel[awpswitch[id]][0]);
        @awpmodelmenu(id);
    }
    else{
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] Bu Model icin yeterli ^4Ranka ^3sahip değilsin !",tag);
        @awpmodelmenu(id);
    }
    menu_destroy(menu);return PLUGIN_HANDLED;
}
@deaglemodelmenu(const id){
    new menu = menu_create(fmt("\r%s \w| \yDeagle Menu", tag), "@deaglemodelmenu_handler");
    
    for(new i = 0; i < sizeof(deaglemodel); i++) {
        menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \y%s", tag, deaglemodel[i][0]));
    }
    menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, fmt("\d%s \w| \yExit", tag));
    menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\d");
    menu_display(id, menu);
}
@deaglemodelmenu_handler(const id, const menu, const item) {
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    new rank;rank = ars_get_user_rank(id);
    if(rank >= deaglemodel[item][2][0]){
        deagleswitch[id]=item;
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] ^4%s Modeli ^3Basarili bir sekilde aktiflestirildi !",tag,deaglemodel[deagleswitch[id]][0]);
        @deaglemodelmenu(id);
    }
    else{
        client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] Bu Model icin yeterli ^4Ranka ^3sahip değilsin !",tag);
        @deaglemodelmenu(id);
    }
    menu_destroy(menu);return PLUGIN_HANDLED;
}
@knifemenus(const id){
    new menu = menu_create(("\r%s \w| \yKnife Menu", tag), "@knifemenus_handler");
    
    for(new i = 0; i < sizeof(bicakmodel); i++) {
        menu_additem(menu, fmt("\r%s \w| \y%s", tag, bicakmodel[i][0]));
    }
    menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME,fmt( "\d%s \w| \yExit", tag));
    menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\d");
    menu_display(id, menu);
}
@knifemenus_handler(const id, const menu, const item) {
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    gorunum[id]=item;
    rg_remove_item(id,"weapon_knife");rg_give_item(id,"weapon_knife",GT_REPLACE);
    client_print_color(id,id,"^3[^4%s^3] ^4%s Modeli ^3Basarili bir sekilde aktiflestirildi !",tag,bicakmodel[gorunum[id]][0]);
    @knifemenus(id);
    menu_destroy(menu);return PLUGIN_HANDLED;
}

/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1055\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/

Sağolun denicem

@bilalgecer47 Modeller yüklenmedi hocam , menüde açılmıyor.

Tamamdır hallettim , yardımın için teşekkürler.
Discord : {DarkLore#1942} - {YouTube Kanalım} - {Discord Sunucum}
Son Düzenleme: 11-09-2021, 16:45, Düzenleyen: HeadSHOTT.
#6
İstek konusu, @bilalgecer47 adlı kullanıcı tarafından 5 gün içinde çözülmüştür.
İsteği çözdüğü için bilalgecer47 Adlı kullanıcıya 1 rep puanı ve 1 yardım etme puanı otomatik olarak verilmiştir.
bilalgecer47 Adlı kullanıcı sizin dışınızda toplam 104 kişiye yardım etmiştir.

Herhangi bir konuda hata olduğunu düşünüyorsanız destek sistemi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da

Benzer Konular

Task
Kayıt Ol
Discord Adresimize Katılın