Konu

#1
oyt de kullanabilecegim kaos gaming tarzinda oylama esnasinda muzik calan örneğin 30.roundda otomatik map motorundan tum hatıraların oylamasini yapan bir plugin biliyor musunuz. kaosun çok iyi ama oyt de kullanamıyoruz
#2
(09-11-2020, 07:05)gebzelicreates Adlı Kullanıcıdan Alıntı: oyt de kullanabilecegim kaos gaming tarzinda oylama esnasinda muzik calan örneğin 30.roundda otomatik map motorundan tum hatıraların oylamasini yapan bir plugin biliyor musunuz. kaosun çok iyi ama oyt de kullanamıyoruz
Kaosun kullandığı plugin elinde var ise atar mısın ? Oyt uyumlu yapmaya çalışayım.
#3
(09-11-2020, 07:06)suriyelikene Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(09-11-2020, 07:05)gebzelicreates Adlı Kullanıcıdan Alıntı: oyt de kullanabilecegim kaos gaming tarzinda oylama esnasinda muzik calan örneğin 30.roundda otomatik map motorundan tum hatıraların oylamasini yapan bir plugin biliyor musunuz. kaosun çok iyi ama oyt de kullanamıyoruz
Kaosun kullandığı plugin elinde var ise atar mısın ? Oyt uyumlu yapmaya çalışayım.
https://webailesi.com/konu-reapi-map-oylama-sistemi-eklentisi-7979
#4
Oglene doğru bende var aticam
|https://discord.gg/wPpdDJMJUz Ücretli Ürünlere Bakabilirsin| 網 ALFACREW36 卍#4313
#5
(09-11-2020, 14:15)ALFA CREW Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Oglene doğru bende var aticam
bekliyorum
#6
Neden kullanamıyorsunuz ki?
"Give yourself time. Ideas'll come. Life'll shake you, roll you, maybe embrace you. The music'll find you." STEAM
#7
(09-11-2020, 16:29)XaRex Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Neden kullanamıyorsunuz ki?

panele yüklenmiyor hatalı sanırım yada oytye yüklenmiyor
#8
Akşam bakacağım şuan pc yok maalesef
#9
Buyur ;

Map Oylamasında Cıkacak Mapler Cıkacaktır Sadece

.sma jb_oylama_sistemi.sma (Dosya Boyutu: 6,71 KB | İndirme Sayısı: 16)


Kon u Çözüldümü ?
|https://discord.gg/wPpdDJMJUz Ücretli Ürünlere Bakabilirsin| 網 ALFACREW36 卍#4313
Son Düzenleme: 10-11-2020, 02:38, Düzenleyen: ALFA CREW.
#10
Dener misin :
PHP Kod:
#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <reapi>
#include <nvault>

new const SERVERISMI[] = "KaoS Gaming";

new const 
defaultMap[] = "jail_buyukisyan_dark"
// Gece 00:00 'dan "map_saatkactaBaslasin" cvarinda ayarladiginiz saate kadar bu map acik kalir !
// Ayrica  'map_kisiSiniri' cvarini 0 dan farkli girdiyseniz, oyuncu sayisi degerin altinda kalirsa bu map acilir!


new const ctmenu_koruma[] = "ctmenum/oylama.wav";
new const 
file[] = "addons/amxmodx/configs/maps.ini"// maps.ini 'de en az 7 tane map yazili olmasi gerekir !!!

enum _g_Data MapNumMapisim[32], Oylamanum };
new 
maplar[4][g_Data], bool:oylamakontrol[33], sonuc[32], oylamasuremap[32], Dosyag_Cvars[3];

const 
manualOylama_Yetkisi ADMIN_RCON;


public 
plugin_init() {
    
register_plugin("Jailbreak Map Oylama Sistemi""v1.0""n.dgn");

    
register_clcmd("say /mapoyla""mapseckontrol"); // Manual Oylama 
    
RegisterHookChain(RG_CSGameRules_RestartRound"restartRound"true);

    
bind_pcvar_num(create_cvar("map_saatkactaBaslasin""12"), g_Cvars[0]); 
                            
// Saat kactan - 00:00 'a kadar map oylama sistemi aktif olsun?
                            // 0 Yaparsaniz map oylama sistemi surekli aktif olur !
                            // [default : 12] > Sabah 12 - Aksam 12

    
bind_pcvar_num(create_cvar("map_gunRestart""20"), g_Cvars[1]); 
                            
// Gun Kacta Map Oylamasi Yapilsin ?
                            // Gece Map degisikligi olmazsa bu cvardan 1 gun sonra restart atilir!

    
bind_pcvar_num(create_cvar("map_kisiSiniri""8"), g_Cvars[2]); 
                            
// Oyuncu sayisi bu sayinin altindaysa otomatik 'defaultMap' acilir.
                            // 0 yaparsaniz bu ozellik kapanir!

    
get_mapname(mapcharsmax(map));
}

public 
restartRound() {
    new 
days get_member_game(m_iNumCTWins) + get_member_game(m_iNumTerroristWins) + 1;

    if(
days == g_Cvars[1]) {
        new 
saat[4]; 
        
get_time("%H"saatcharsmax(saat));

        if(
str_to_num(saat) >= g_Cvars[0] && get_playersnum() >= g_Cvars[2]) 
            
set_task(5.0"mapsec");

        else if(!
equal(mapdefaultMap)) 
            
server_cmd("changelevel %s"defaultMap);

    } else if(
days g_Cvars[1]) 
        
set_cvar_num("sv_restartround"5);

}

public 
mapseckontrol(id) {
    if(
get_user_flags(id) & manualOylama_Yetkisi
        
mapsec();

    return 
PLUGIN_HANDLED;
}

public 
mapsec() { 
    new 
maxlines file_size(file1);
    if(
maxlines 6) {

        new 
onceki1[32], onceki2[32], i=0;
        
nvault_getDosya "2OncekiHarita" onceki1 charsmax(onceki1) );
        
nvault_getDosya "1OncekiHarita" onceki2 charsmax(onceki2) );
    
        while(
i<4) {
            
maplar[i][MapNum] = random_num(0maxlines);
            
            switch(
i) {
                case 
: if(maplar[i-1][MapNum] == maplar[i][MapNum]) continue;
                case 
: if(maplar[i-1][MapNum] == maplar[i][MapNum] || maplar[i-2][MapNum] == maplar[i][MapNum]) continue;
                case 
: if(maplar[i-1][MapNum] == maplar[i][MapNum] || maplar[i-2][MapNum] == maplar[i][MapNum] ||  maplar[i-3][MapNum] == maplar[i][MapNum]) continue;
            }
            
            
read_file(filemaplar[i][MapNum], maplar[i][Mapisim], 31);

            if( 
contain(maplar[i][Mapisim], ";") == -&& strlen(maplar[i][Mapisim]) > && 
                !
equal(maplar[i][Mapisim], map) && 
                !
equal(maplar[i][Mapisim], onceki1) && 
                !
equal(maplar[i][Mapisim], onceki2)  ) {

                
i++;
            }
        }
        
oylama();
    }
}

public 
oylama() {
    new 
players[32], numidsi
    
get_players_ex(playersnumGetPlayers_ExcludeBots);

    for(
i=0i<4i++) 
        
maplar[i][Oylamanum]=0;

    
oylamasure=15;
    
remove_task(1340); 
    
set_task_ex(1.0"eksilt"1340, .flags SetTask_Repeat);
    
set_task(15.5"oylamabitir"1340);

    for(
i=0i<numi++) {

        
ids=players[i];
        
oylamakontrol[ids]=false;
        
remove_task(ids+1340);
        
oylamamenu(ids+1340);

        
set_task_ex(1.0"oylamamenu"ids+1340, .flags SetTask_Repeat);
    }
    
renkli_yazi(0"^1[^3%s^1]^4 Map oylamasi basladi.^3 15 saniye^4 sonra oylama bitecektir!"SERVERISMI);
    
    
client_cmd(0"stopsound"), set_task(0.1"caldir");

}

public 
caldir()
    
rg_send_audio(0ctmenu_koruma);

public 
oylamamenu(id) {
    
id=id-1340;

    if(
oylamasure>&& is_user_connected(id)) {

        new 
ndmenu[128], nums[4]; 
        
formatex(ndmenucharsmax(ndmenu),"\w%s \d|| \yMap Oylamasi^n\dOylamanin bitmesine son \r%d saniye\d kaldi!"SERVERISMIoylamasure);
        new 
Menu menu_create(ndmenu"korumaoylamamenu2");

        for(new 
i=0i<4i++) {

            
formatex(ndmenucharsmax(ndmenu), "%s%s \r[ \w%d Oy\r ]",oylamakontrol[id] ? "\d":"\y"maplar[i][Mapisim], maplar[i][Oylamanum]);

            if(
oylamakontrol[id]) 
                
menu_additem(Menundmenu"5");

            else { 
                
num_to_str(i+1numscharsmax(nums));
                
menu_additem(Menundmenunums); 
            }
        }
        
menu_addtext(Menu"\y^nOylamada Esitlik Olursa Rastgele secilir!");

        
menu_setprop(MenuMPROP_EXITNAME"\wCikis");
        
menu_display(idMenu);

    } else 
remove_task(id+1340), show_menu(id0"");
}

public 
korumaoylamamenu2(idmenuitem) {
    if(
item == MENU_EXIT) { menu_destroy(menu); return PLUGIN_HANDLED; }

    new 
data[6], key
    
menu_item_getinfo(menuitem_datacharsmax(data));
    
key str_to_num(data);

    if(
key != 5) {
        
maplar[key-1][Oylamanum]++;
        
oylamakontrol[id]=true;

    } else 
        
renkli_yazi(id"^1[^3%s^1]^4 Siz oy verdiniz!"SERVERISMI);

    
oylamamenu(id+1340);
    
menu_destroy(menu);
    return 
PLUGIN_HANDLED;
}

public 
oylamabitir() {
    
remove_task(1340);

    new 
max=maplar[0][Oylamanum];
    
formatex(sonuccharsmax(sonuc), "%s"maplar[0][Mapisim]);

    for(new 
i=1i<4i++) {

        if((
maplar[i][Oylamanum] > max) || (maplar[i][Oylamanum] == max && random_num(12) == 1)) {

            
max maplar[i][Oylamanum];
            
formatex(sonuccharsmax(sonuc), "%s"maplar[i][Mapisim]);
        }
    }
    
set_task(4.0"mapdegis");

    for(new 
i=0i<5i++) 
        
renkli_yazi(0"^1[^3%s^1]^4 Oylamada ^3[^1%s^3]^4 Kazandi! ^1Harita degistiriliyor^3..."SERVERISMIsonuc);
}

public 
mapdegis() {
    if(
is_map_valid(sonuc)) 
        
server_cmd("changelevel %s"sonuc);

    else {
        
renkli_yazi(0"^1[^3%s^1]^4 Map yuklu degil. ^1Oylama tekrar ^3yapiliyor^4..."SERVERISMI);
        
set_task(5.0"mapsec");
    }
}

public 
eksilt() 
    
oylamasure--;

public 
plugin_precache() 
    
precache_sound(ctmenu_koruma);

public 
plugin_cfg() {
    
Dosya nvault_open("gecmismaplar");

    if(
Dosya == INVALID_HANDLE)    
        
set_fail_state"Vault Dosyasi Acilamadi !" );

    else {

        new 
onceki1[32], onceki2[32];
        
nvault_getDosya "SuanHarita" onceki1 charsmax(onceki1) );
        
nvault_getDosya "1OncekiHarita" onceki2 charsmax(onceki2) );

        
nvault_setDosya "1OncekiHarita" onceki1 );
        
nvault_setDosya "2OncekiHarita" onceki2 );
        
nvault_setDosya "SuanHarita" map );
    }
}
stock renkli_yazi(const id, const input[], any:...)
{
    
    new 
count 1players[32];
    static 
msg[191];
    
vformat(msg190input3);
    
    
replace_all(msg190"!n""^x01");
    
replace_all(msg190"!g""^x04");
    
replace_all(msg190"!t""^x03");
    
    if (
idplayers[0] = id; else get_players(playerscount"ch");
    {
    
    for (new 
0counti++)
        
    {
        
        if (
is_user_connected(players[i]))
            
        {
            
            
message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLEget_user_msgid("SayText"), _players[i]);
            
write_byte(players[i]);
            
write_string(msg);
            
message_end();
            
        }
        
        
    }
    
    
}

}
public 
plugin_end() 
    
nvault_closeDosya ); 

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da

Benzer Konular

15
Yorum
6.460
Okunma
06-01-2022, 15:56
8
Yorum
6.348
Okunma
01-01-2022, 12:53
2
Yorum
10.617
Okunma
29-06-2021, 20:50
9
Yorum
14.285
Okunma
18-01-2021, 08:59
4
Yorum
15.003
Okunma
03-12-2020, 12:08
Task
Kayıt Ol
Discord Adresimize Katılın