Küfür eklentisi düzenleme

Konu

#1
Adminler yasaklı kelimeleri kullandığında gag,kick,quit hiçbir şekilde etkilenmemesi için ayarlarmısınız?

PHP Kod:
#include <amxmodx>
#include <reapi_reunion>

#define PLUGIN "Auto Gag System v2.0"
#define VERSION "2.0"
#define AUTHORvEDIT "HasseL Edit: Necati_DGN"

enum {
    
GAG_LEVEL_0,
    
GAG_LEVEL_1,
    
GAG_LEVEL_2,
    
GAG_LEVEL_3
}

new const 
file[] = "addons/amxmodx/configs/kufurvereklamlar.ini";
new 
boolGag33 ];
new 
readAll100 ][ 64 ],GagPunish33 ],reads,cvar1,GagLevel33 ]

public 
plugin_init() {
    
register_plugin(PLUGINVERSIONAUTHORvEDIT)
    
    
register_cvar"g_merdiven""0" //Merdiven sistemi

    
cvar1 register_cvar"gag_secim""3" // 1-BAN 2-KICK 3-QUIT (1,2,3 dışında olursa direkt 5dk gaglar ve öldürür)
    // Not : Steam girişlilere quit atamaz. Bunu aktif ederseniz steam girişlere 5dk gag atar ve oldurur.
    // Ban seçerseniz Dokunulmazlık yetkisi olanlara 5dk gag atar ve öldürür.
    // Servere yükledikten sonra komutla değiştirebilirsiniz.

    
register_clcmd"say""cmdSearchSay" )
    
register_clcmd"say_team""cmdSearchSay" )
    
    if( !
file_existsfile ) ) {
        
set_fail_state"kufurvereklamlar.ini bulunamadi!" )
    }
    else
        
read();
}
public 
client_putinserver(idGagLevel[id] = GAG_LEVEL_0
public read() {
    
    new 
txtlen;
    new 
maxlines file_sizefile);
    
    for( new 
imaxlinesi++ )
    {
        
read_filefileireadAll], 31txtlen );
        
reads++;
        
        if( 
readAll[i][ ] == ';' || ( readAll[i][ ] == '/' && readAll[i][ ] == '/' ) )
            continue;
        
        if( 
equalreadAll[i][ ], "" ) || equalreadAll[i][ ], "" ) )
            continue;
        
        if( 
equalreadAll[i], "" ) )
            continue;
    }
    return 
PLUGIN_CONTINUE;
}

public 
cmdSearchSayid )
{
    if( 
Gagid ] ) 
    {
        
client_print_color(id,id,"^4Yasakli kelime kullandigin icin ^1%d ^4Saniye Gaglandin. ^3Konusamassin."GagPunishid ])
        return 
PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    new 
arg256 ];
    
read_argsargcharsmaxarg ) );
    
remove_quotesarg );
    
    for( new 
0readsi++ )
    {
        if( 
containiargreadAll] ) != -)
        {
            switch( 
GagLevelid ] ) 
            {
                
                case 
GAG_LEVEL_0:
                {
                    
GagLevelid ] = GAG_LEVEL_1;
                    
Gagid ] = true;
                    
GagPunishid ] = 15;
                    
client_print_color(id,id,"^3 1. Uyari. ^4Yasakli kelime kullandigin icin^1 15 ^4Saniye Gaglandin.^3 Konusamassin.")
                    
set_task15.0"StopPunish"id );
                }
                case 
GAG_LEVEL_1:
                {
                    
GagLevelid ] = GAG_LEVEL_2;
                    
Gagid ] = true;
                    
GagPunishid ] = 20;
                    
client_print_color(id,id,"^3 2. Uyari.^4 Yasakli kelime kullandigin icin^1 20 ^4Saniye Gaglandin.^3 Konusamassin.")
                    
set_task20.0"StopPunish"id );
                }
                case 
GAG_LEVEL_2
                {
                    
GagLevelid ] = GAG_LEVEL_3;
                    
Gagid ] = true;
                    
GagPunishid ] = 30;
                    
client_print_color(id,id,"^3 3. Uyari.^4 Yasakli kelime kullandigin icin^1 30 ^4Saniye Gaglandin. ^3Birdaha kullanirsan farkli cezalar alirsin.!")
                    
set_task30.0"StopPunish"id );
                }
                case 
GAG_LEVEL_3:
                {

                    if(
get_pcvar_num(cvar1) == 3){
                        if(
is_user_steam(id)){
                                
GagLevelid ] = GAG_LEVEL_2
                                Gag
id ] = true
                                GagPunish
id ] = 300
                                user_kill
(id)
                                
client_print_color(id,id,"^4Yasakli kelime kullandigin icin^1 300 ^4Saniye Gaglandin. ^3Steam girisli oldugun icin oyundan atilmadin, olduruldun.!")
                                
set_task300.0"StopPunish"id )
                        } else {
                                
client_cmdid"quit" )
                        }
                    } else if(
get_pcvar_num(cvar1) == 2){
                        
server_cmd("kick #%d ^"Yasakli kelime kullandiginiz icin oyundan atildiniz.^""get_user_userid(id))
                    } else if(
get_pcvar_num(cvar1) == 1) {
                        if(
get_user_flags(id) & ADMIN_RESERVATION){
                            
user_kill(id)
                            
client_print_color(id,id,"^4Yasakli kelime kullandigin icin^1 300 ^4Saniye Gaglandin ve Olduruldun. ^3Yetkili oldugun icin serverden banlanmadin.!")
                            
GagLevelid ] = GAG_LEVEL_2
                            Gag
id ] = true
                            GagPunish
id ] = 300
                            set_task
300.0"StopPunish"id )    
                        } else {
                            new 
isim[33]
                            
get_user_name(idisimcharsmax(isim))
                            
server_cmd("amx_banip ^"%s^" ^"5^"  ^"Yasakli kelime kullandiginiz icin 5 dakika banlandiniz.!^""isim)
                        }
                    } else {
                        
user_kill(id)
                        
client_print_color(id,id,"^4Yasakli kelime kullandigin icin^1 300 ^4Saniye Gaglandin ve Olduruldun.")
                        
GagLevelid ] = GAG_LEVEL_2
                        Gag
id ] = true
                        GagPunish
id ] = 300
                        set_task
300.0"StopPunish"id )
                    }
                    
                }
            }
            return 
PLUGIN_HANDLED;
        }
    }
    return 
PLUGIN_CONTINUE;
}
public 
StopPunishid )
{
    if( 
Gagid ] ) 
    {
        
Gagid ] = false;
        if( 
get_cvar_num"g_merdiven" ) > && GagLevelid ] > GAG_LEVEL_1 )
        {
            
GagLevelid ] = GagLevelid ] - 1;
        }
        
GagPunishid ] = 0;
    }

#2
hiçbir şekilde etkilenmemesi derken, anlayamadım ?
#3
Yani oyunda admin küfür ederse gag, kick, quit den etkilenmesin
#4
ADMIN_BAN yetkisi olanlar etkilenmemesi lazım, dene bakalım :
PHP Kod:
#include <amxmodx>
#include <reapi_reunion>

#define PLUGIN "Auto Gag System v2.0"
#define VERSION "2.0"
#define AUTHORvEDIT "HasseL Edit: Necati_DGN"

enum {
    GAG_LEVEL_0,
    GAG_LEVEL_1,
    GAG_LEVEL_2,
    GAG_LEVEL_3
}

new const 
file[] = "addons/amxmodx/configs/kufurvereklamlar.ini";
new 
boolGag33 ];
new 
readAll100 ][ 64 ],GagPunish33 ],reads,cvar1,GagLevel33 ]

public 
plugin_init() {
    register_plugin(PLUGINVERSIONAUTHORvEDIT)
    
    register_cvar
"g_merdiven""0" //Merdiven sistemi

    cvar1 register_cvar"gag_secim""3" // 1-BAN 2-KICK 3-QUIT (1,2,3 dışında olursa direkt 5dk gaglar ve öldürür)
    // Not : Steam girişlilere quit atamaz. Bunu aktif ederseniz steam girişlere 5dk gag atar ve oldurur.
    // Ban seçerseniz Dokunulmazlık yetkisi olanlara 5dk gag atar ve öldürür.
    // Servere yükledikten sonra komutla değiştirebilirsiniz.

    register_clcmd"say""cmdSearchSay" )
    register_clcmd"say_team""cmdSearchSay" )
    
    
if( !file_existsfile ) ) {
        set_fail_state"kufurvereklamlar.ini bulunamadi!" )
    }
    else
        read();
}
public 
client_putinserver(idGagLevel[id] = GAG_LEVEL_0
public read() {
    
    
new txtlen;
    new maxlines file_sizefile);
    
    
for( new imaxlinesi++ )
    {
        read_filefileireadAll], 31txtlen );
        reads++;
        
        
if( readAll[i][ ] == ';' || ( readAll[i][ ] == '/' && readAll[i][ ] == '/' ) )
            continue;
        
        
if( equalreadAll[i][ ], "" ) || equalreadAll[i][ ], "" ) )
            continue;
        
        
if( equalreadAll[i], "" ) )
            continue;
    }
    return PLUGIN_CONTINUE;
}

public 
cmdSearchSayid )
{
    if( Gagid ] ) 
    {
        client_print_color(id,id,"^4Yasakli kelime kullandigin icin ^1%d ^4Saniye Gaglandin. ^3Konusamassin."GagPunishid ])
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    
new arg256 ];
    read_argsargcharsmaxarg ) );
    remove_quotesarg );
    
    
for( new 0readsi++ )
    {
        if( containiargreadAll] ) != -&& ~get_user_flags(id) & ADMIN_BAN)
        {
            switch( GagLevelid ] ) 
            {
                
                
case GAG_LEVEL_0:
                {
                    GagLevelid ] = GAG_LEVEL_1;
                    Gagid ] = true;
                    GagPunishid ] = 15;
                    client_print_color(id,id,"^3 1. Uyari. ^4Yasakli kelime kullandigin icin^1 15 ^4Saniye Gaglandin.^3 Konusamassin.")
                    set_task15.0"StopPunish"id );
                }
                case GAG_LEVEL_1:
                {
                    GagLevelid ] = GAG_LEVEL_2;
                    Gagid ] = true;
                    GagPunishid ] = 20;
                    client_print_color(id,id,"^3 2. Uyari.^4 Yasakli kelime kullandigin icin^1 20 ^4Saniye Gaglandin.^3 Konusamassin.")
                    set_task20.0"StopPunish"id );
                }
                case GAG_LEVEL_2
                {
                    GagLevelid ] = GAG_LEVEL_3;
                    Gagid ] = true;
                    GagPunishid ] = 30;
                    client_print_color(id,id,"^3 3. Uyari.^4 Yasakli kelime kullandigin icin^1 30 ^4Saniye Gaglandin. ^3Birdaha kullanirsan farkli cezalar alirsin.!")
                    set_task30.0"StopPunish"id );
                }
                case GAG_LEVEL_3:
                {

                    if(get_pcvar_num(cvar1) == 3){
                        if(is_user_steam(id)){
                                GagLevelid ] = GAG_LEVEL_2
                                Gag
id ] = true
                                GagPunish
id ] = 300
                                user_kill
(id)
                                client_print_color(id,id,"^4Yasakli kelime kullandigin icin^1 300 ^4Saniye Gaglandin. ^3Steam girisli oldugun icin oyundan atilmadin, olduruldun.!")
                                set_task300.0"StopPunish"id )
                        } else {
                                client_cmdid"quit" )
                        }
                    } else if(get_pcvar_num(cvar1) == 2){
                        server_cmd("kick #%d ^"Yasakli kelime kullandiginiz icin oyundan atildiniz.^""get_user_userid(id))
                    } else if(get_pcvar_num(cvar1) == 1) {
                        if(get_user_flags(id) & ADMIN_RESERVATION){
                            user_kill(id)
                            client_print_color(id,id,"^4Yasakli kelime kullandigin icin^1 300 ^4Saniye Gaglandin ve Olduruldun. ^3Yetkili oldugun icin serverden banlanmadin.!")
                            GagLevelid ] = GAG_LEVEL_2
                            Gag
id ] = true
                            GagPunish
id ] = 300
                            set_task
300.0"StopPunish"id )    
                        
} else {
                            new isim[33]
                            get_user_name(idisimcharsmax(isim))
                            server_cmd("amx_banip ^"%s^" ^"5^"  ^"Yasakli kelime kullandiginiz icin 5 dakika banlandiniz.!^""isim)
                        }
                    } else {
                        user_kill(id)
                        client_print_color(id,id,"^4Yasakli kelime kullandigin icin^1 300 ^4Saniye Gaglandin ve Olduruldun.")
                        GagLevelid ] = GAG_LEVEL_2
                        Gag
id ] = true
                        GagPunish
id ] = 300
                        set_task
300.0"StopPunish"id )
                    }
                    
                
}
            }
            return PLUGIN_HANDLED;
        }
    }
    return PLUGIN_CONTINUE;
}
public 
StopPunishid )
{
    if( Gagid ] ) 
    {
        Gagid ] = false;
        if( get_cvar_num"g_merdiven" ) > && GagLevelid ] > GAG_LEVEL_1 )
        {
            GagLevelid ] = GagLevelid ] - 1;
        }
        GagPunishid ] = 0;
    }

#5
İstek konusu, @suriyelikene adlı kullanıcı tarafından 3 saat içinde çözülmüştür.
İsteği çözdüğü için suriyelikene Adlı kullanıcıya 1 rep puanı ve 1 yardım etme puanı otomatik olarak verilmiştir.
suriyelikene Adlı kullanıcı sizin dışınızda toplam 852 kişiye yardım etmiştir.

Herhangi bir konuda hata olduğunu düşünüyorsanız destek sistemi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da

Benzer Konular

Task
Kayıt Ol
Discord Adresimize Katılın