MyBB, XenForo, vBulletin rakibi DiyoBB çok yakında beta süreci ile webailesi.com adresinde! Tıkla ve detayları görüntüle

Konu

#1
Eklentimde aşağıdaki hatayı alıyorum neyden kaynaklıdır?

L 12/20/2021 - 00:15:39: [AMXX]    [0] 1639859780_schshop.sma::RG_CBasePlayer_Killed_Post (line 220)

PHP Kod:
#pragma semicolon 1

#include <amxmodx>
#include <reapi>

#define ADMIN_DIA  ADMIN_RESERVATION  // Belirlediğiniz yetkiye sahip kullanıcılara ürünlerde 2, 5 tl indirim sağlar.

new const iUstTag[]  "\rSCH Market\d -";
new const 
iChatTag[] = "^4[Market] :";

enum (+= 1337){
    
TASK_GODMODE 1337,
    
TASK_GIVEHEGRENADE,
    
TASK_GIVEHEALTH,
    
TASK_UNLIMITEDAMMO,
    
TASK_INVISIBLE
}

enum _:intenum {
    
iTL,
    
iHeLimited,
    
iHealthLimited
};
new 
g_int[intenum][MAX_PLAYERS+1];

enum _:cvarenum {
    
cvKillTL,
    
cvHealth,
    
cvArmor,
    
cvFastWalking,
    
cvResetHPArmor,
    
cvFootsteps,
    
cvGodmode,
    
cvKillHP,
    
cv2xTL,
    
cvSecondHegrenade,
    
cvSecondHealth,
    
cvHighJump,
    
cvInVisibility,
    
cvBeAnEnemy,
    
cvUnlimitedAmmo
};
new 
g_cvars[cvarenum];

new 
bool:g_blOneUse[MAX_PLAYERS+1][14];

public 
plugin_init(){
    
register_plugin("[REAPI] SCH Team Shop""0.1""` BesTCore;");

    
register_dictionary("SCHShop.txt");

    
register_clcmd("say /market""clcmd_dmshop");
    
register_clcmd("nightvision""clcmd_dmshop");

    
RegisterHookChain(RG_CBasePlayer_Killed"RG_CBasePlayer_Killed_Post", .post true);
    
RegisterHookChain(RG_CBasePlayer_Spawn"RG_CBasePlayer_Spawn_Post", .post true);
    
RegisterHookChain(RG_CBasePlayer_ResetMaxSpeed"RG_CBasePlayer_ResetMaxSpeed_Pre", .post false);
    
register_event("CurWeapon""CurWeapon_""be""1=1""3=1");

    
bind_pcvar_num(create_cvar("KillBasinaTL""2"), g_cvars[cvKillTL]);

    
bind_pcvar_num(create_cvar("20HP_Fiyat""4"), g_cvars[cvHealth]);
    
bind_pcvar_num(create_cvar("20Armor_Fiyat""4"), g_cvars[cvArmor]);
    
bind_pcvar_num(create_cvar("HizliYurume_Fiyat""12"), g_cvars[cvFastWalking]);
    
bind_pcvar_num(create_cvar("HPveZirhYenileme_Fiyat""14"), g_cvars[cvResetHPArmor]);
    
bind_pcvar_num(create_cvar("SessizYurume_Fiyat""10"), g_cvars[cvFootsteps]);
    
bind_pcvar_num(create_cvar("GodMode_Fiyat""28"), g_cvars[cvGodmode]);
    
bind_pcvar_num(create_cvar("KillBasinaHP_Fiyat""12"), g_cvars[cvKillHP]);
    
bind_pcvar_num(create_cvar("2KatTL_Fiyat""28"), g_cvars[cv2xTL]);
    
bind_pcvar_num(create_cvar("1DakikaBomba_Fiyat""10"), g_cvars[cvSecondHegrenade]);
    
bind_pcvar_num(create_cvar("1DakikaCan_Fiyat""10"), g_cvars[cvSecondHealth]);
    
bind_pcvar_num(create_cvar("YuksekZiplama_Fiyat""12"), g_cvars[cvHighJump]);
    
bind_pcvar_num(create_cvar("Gorunmezlik_Fiyat""40"), g_cvars[cvInVisibility]);
    
bind_pcvar_num(create_cvar("DusmanKiliginaBurun_Fiyat""30"), g_cvars[cvBeAnEnemy]);
    
bind_pcvar_num(create_cvar("SinirsizMermi_Fiyat""28"), g_cvars[cvUnlimitedAmmo]);
}
public 
clcmd_dmshop(const id){

        new bestm menu_create(fmt("%s DeathMatch Market^nDurum: %s^n\dUzerinizdeki Miktar:\r %d TL"iUstTagget_user_flags(id) & ADMIN_DIA "\wAdmin":"\yOyuncu"g_int[iTL][id]), "clcmd_dmshop_");

    
menu_additem(bestmfmt("%s20 HP \d[\r%d \yTL\d]"CanUsePlayer(idIsThePlayerDia(idg_cvars[cvHealth]), 0) ? "":"\d"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvHealth])));
    
menu_additem(bestmfmt("%s20 Armor \d[\r%d \yTL\d]"CanUsePlayer(idIsThePlayerDia(idg_cvars[cvArmor]), 1) ? "":"\d"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvArmor])));
    
menu_additem(bestmfmt("%sHizli Yurume \d[\r%d \yTL\d]"CanUsePlayer(idIsThePlayerDia(idg_cvars[cvFastWalking]), 2) ? "":"\d"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvFastWalking])));
    
menu_additem(bestmfmt("%sCan ve Zirh Yenile \d[\r%d \yTL\d]"CanUsePlayer(idIsThePlayerDia(idg_cvars[cvResetHPArmor]), 3) ? "":"\d"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvResetHPArmor])));
    
menu_additem(bestmfmt("%sSessiz Yurume \d[\r%d \yTL\d]"CanUsePlayer(idIsThePlayerDia(idg_cvars[cvFootsteps]), 4) ? "":"\d"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvFootsteps])));
    
menu_additem(bestmfmt("%sGodMode\d(10 Saniye) \d[\r%d \yTL\d]"CanUsePlayer(idIsThePlayerDia(idg_cvars[cvGodmode]), 5) ? "":"\d"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvGodmode])));
    
menu_additem(bestmfmt("%sKill Basina HP \d[\r%d \yTL\d]"CanUsePlayer(idIsThePlayerDia(idg_cvars[cvKillHP]), 6) ? "":"\d"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvKillHP])));
    
menu_additem(bestmfmt("%s2 Kat TL \d[\r%d \yTL\d]"CanUsePlayer(idIsThePlayerDia(idg_cvars[cv2xTL]), 7) ? "":"\d"IsThePlayerDia(idg_cvars[cv2xTL])));
    
menu_additem(bestmfmt("%s10 Saniyede Bir Bomba\d(1 Dakika) \d[\r%d \yTL\d]"CanUsePlayer(idIsThePlayerDia(idg_cvars[cvSecondHegrenade]), 8) ? "":"\d"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvSecondHegrenade])));
    
menu_additem(bestmfmt("%s10 Saniyede Bir 10 HP\d(1 Dakika) \d[\r%d \yTL\d]"CanUsePlayer(idIsThePlayerDia(idg_cvars[cvSecondHealth]), 9) ? "":"\d"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvSecondHealth])));
    
menu_additem(bestmfmt("%sYuksek Ziplama \d[\r%d \yTL\d]"CanUsePlayer(idIsThePlayerDia(idg_cvars[cvHighJump]), 10) ? "":"\d"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvHighJump])));
    
menu_additem(bestmfmt("%sGorunmezlik\d(20 Saniye) \d[\r%d \yTL\d]"CanUsePlayer(idIsThePlayerDia(idg_cvars[cvInVisibility]), 11) ? "":"\d"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvInVisibility])));
    
menu_additem(bestmfmt("%sDusman Kiligina Gir \d[\r%d \yTL\d]"CanUsePlayer(idIsThePlayerDia(idg_cvars[cvBeAnEnemy]), 12) ? "":"\d"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvBeAnEnemy])));
    
menu_additem(bestmfmt("%sSinirsiz Mermi\d(30 Saniye) \d[\r%d \yTL\d]"CanUsePlayer(idIsThePlayerDia(idg_cvars[cvUnlimitedAmmo]), 13) ? "":"\d"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvUnlimitedAmmo])));

    
menu_setprop(bestmMPROP_EXITNAME"\rCikis");
    
menu_setprop(bestmMPROP_SHOWPAGE0);
    
menu_display(idbestm);
}
public 
clcmd_dmshop_(const idmenuitem){
    switch(
item){
        case 
0buyitem(id"20 HP"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvHealth]), 0);
        case 
1buyitem(id"20 Armor"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvArmor]), 1);
        case 
2buyitem(id"Hizli Yurume"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvFastWalking]), 2);
        case 
3buyitem(id"Can ve Zirh Yenile"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvResetHPArmor]), 3);
        case 
4buyitem(id"Sessiz Yurume"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvFootsteps]), 4);
        case 
5buyitem(id"GodMode"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvGodmode]), 5);
        case 
6buyitem(id"Kill Basina HP"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvKillHP]), 6);
        case 
7buyitem(id"2 Kat TL"IsThePlayerDia(idg_cvars[cv2xTL]), 7);
        case 
8buyitem(id"10 Saniyede Bir Bomba"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvSecondHegrenade]), 8);
        case 
9buyitem(id"10 Saniyede Bir 10 HP"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvSecondHealth]), 9);
        case 
10buyitem(id"Yuksek Ziplama"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvHighJump]), 10);
        case 
11buyitem(id"Gorunmezlik"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvInVisibility]), 11);
        case 
12buyitem(id"Dusman Kiligina Gir"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvBeAnEnemy]), 12);
        case 
13buyitem(id"Sinirsiz Mermi"IsThePlayerDia(idg_cvars[cvUnlimitedAmmo]), 13);
    }
    
menu_destroy(menu);
    return 
PLUGIN_HANDLED;
}
/********************************* Queries **********************************/
public buyitem(const idszItem[], iCostiType){
    if(
g_blOneUse[id][iType]){
        
client_print_color(idid"%l""ONE_USE"iChatTag);
        return 
PLUGIN_HANDLED;
    }
    else if(
g_int[iTL][id] >= iCost){
        
g_int[iTL][id] -= iCost;
        
g_blOneUse[id][iType] = true;
        
client_print_color(idid"%l""BUY_ITEM"iChatTagszItem);
        switch(
iType){
            case 
0:{
                
set_entvar(idvar_healthFloat:get_entvar(idvar_health) +20.0);
            }
            case 
1:{
                
set_entvar(idvar_armorvalueFloat:get_entvar(idvar_armorvalue) +20.0);
            }
            case 
2:{
                
set_entvar(idvar_maxspeed450.0);
            }
            case 
3:{
                
set_entvar(idvar_health100.0);
                
set_entvar(idvar_armorvalue100.0);
            }
            case 
4:{
                
rg_set_user_footsteps(idtrue);
            }
            case 
5:{
                
set_entvar(idvar_takedamageDAMAGE_NO);
                if(!
task_exists(id TASK_GODMODE)){
                    
set_task(10.0"GodmodeClose"id TASK_GODMODE);
                }
            }
            case 
8:{
                
rg_give_item(id"weapon_hegrenade");
                
set_task(10.0"GiveHegrenade"id TASK_GIVEHEGRENADE, .flags "b");
            }
            case 
9:{
                
set_entvar(idvar_healthFloat:get_entvar(idvar_health) +10.0);
                
set_task(10.0"GiveHealth"id TASK_GIVEHEALTH, .flags "b");
            }
            case 
10:{
                
set_entvar(idvar_gravity0.4);
            }
            case 
11:{
                
set_entvar(idvar_effectsget_entvar(idvar_effects) | EF_NODRAW);
                
set_task(20.0"InvisibleClose"id TASK_INVISIBLE);
            }
            case 
12:{
                if(
get_member(idm_iTeam) == TEAM_CT){
                    
rg_set_user_model(id"leet");
                }
                else {
                    
rg_set_user_model(id"gign");
                }
            }
            case 
13:{
                
set_task(30.0"UnlimitedAmmoClose"id TASK_UNLIMITEDAMMO);
            }
        }
    }
    else {
        
client_print_color(idid"%l""INSUFFICIENT_COST"iChatTag);
        return 
PLUGIN_HANDLED;
    }
    return 
PLUGIN_HANDLED;
}
bool:CanUsePlayer(const idcvCvarsiType){
    if(
g_blOneUse[id][iType]){
        return 
false;
    }
    else if(
g_int[iTL][id] >= cvCvars){
        return 
true;
    }
    return 
false;
}
public 
IsThePlayerDia(const idiCost){
    if(
get_user_flags(id) & ADMIN_DIA){
        if(
iCost 10){
            
iCost iCost-5;
        }
        else {
            
iCost iCost-2;
        }
    }
    return 
iCost;
}
/**************************** Registers ****************************/
public RG_CBasePlayer_ResetMaxSpeed_Pre(const id){
    if(
g_blOneUse[id][2]){
        
set_entvar(idvar_maxspeed450.0);
        return 
HC_SUPERCEDE;
    }
    return 
HC_CONTINUE;
}
public 
RG_CBasePlayer_Killed_Post(const thispevAttackeriGib){
    if(!(
is_user_connected(this) || is_user_connected(pevAttacker)) || this == pevAttacker){
        return;
    }

    if(
g_blOneUse[pevAttacker][6]){
        
set_entvar(pevAttackervar_healthFloat:get_entvar(pevAttackervar_health) +10.0);
    }
    if(
g_blOneUse[pevAttacker][7]){
        
g_int[iTL][pevAttacker] += g_cvars[cvKillTL]*2;
    }
    else {
        
g_int[iTL][pevAttacker] += g_cvars[cvKillTL];
    }
}
public 
RG_CBasePlayer_Spawn_Post(const id){
    if(
get_member(idm_bJustConnected)){
        return;
    }
    
ResetData(id);
    
rg_reset_user_model(id);
}
public 
CurWeapon_(const id){
    if(
g_blOneUse[id][13]){
        
set_member(get_member(idm_pActiveItem), m_Weapon_iCliprg_get_weapon_info(read_data(2), WI_GUN_CLIP_SIZE));
    }
}

/**************************** Tasks Close ***************************/
public GodmodeClose(Taskid){
    new 
id Taskid TASK_GODMODE;

    
set_entvar(idvar_takedamageDAMAGE_AIM);
    
client_print_color(idid"%l""GODMODE_CLOSE"iChatTag);
}
public 
GiveHegrenade(Taskid){
    new 
id Taskid TASK_GIVEHEGRENADE;

    if(
rg_has_item_by_name(id"weapon_hegrenade")){
        
rg_set_user_bpammo(idWEAPON_HEGRENADErg_get_user_bpammo(idWEAPON_HEGRENADE)+1);
    }
    else {
        
rg_give_item(id"weapon_hegrenade");
        
rg_set_user_bpammo(idWEAPON_HEGRENADE1);
    }
    
g_int[iHeLimited][id]++;

    if(
g_int[iHeLimited][id] >= 6){
        
remove_task(id TASK_GIVEHEGRENADE);
        
client_print_color(idid"%l""GIVE_HEGRENADE_CLOSE"iChatTag);
    }
}
public 
GiveHealth(Taskid){
    new 
id Taskid TASK_GIVEHEALTH;

    
set_entvar(idvar_healthFloat:get_entvar(idvar_health) +10.0);
    
g_int[iHealthLimited][id]++;

    if(
g_int[iHealthLimited][id] >= 6){
        
remove_task(id TASK_GIVEHEALTH);
        
client_print_color(idid"%l""GIVE_HEALTH_CLOSE"iChatTag);
    }
}
public 
UnlimitedAmmoClose(Taskid){
    new 
id Taskid TASK_UNLIMITEDAMMO;

    
g_blOneUse[id][13] = false;
    
client_print_color(idid"%l""UNLIMITED_AMMO_CLOSE"iChatTag);
}
public 
InvisibleClose(Taskid){
    new 
id Taskid TASK_INVISIBLE;

    
set_entvar(idvar_effectsget_entvar(idvar_effects) & ~EF_NODRAW);
    
client_print_color(idid"%l""INVISIBLE_CLOSE"iChatTag);
}
/********************************************************************/
public client_disconnected(id){
    
ResetData(id);
    
g_int[iTL][id] = 0;
}
public 
client_connect(id){
    
ResetData(id);
}
public 
ResetData(const id){
    
remove_task(id TASK_GODMODE);
    
remove_task(id TASK_GIVEHEGRENADE);
    
remove_task(id TASK_GIVEHEALTH);
    
remove_task(id TASK_UNLIMITEDAMMO);
    
remove_task(id TASK_INVISIBLE);

    
g_int[iHeLimited][id] = 0;
    
g_int[iHealthLimited][id] = 0;

    for(new 
0<= 13i++){
        
g_blOneUse[id][i] = false;
    }

#2
valla benim tek bildiğim çalışmadıgında amxmodx den yapıyom bazen oluyo xd denememi istermisin denemediysen plugin koddan çok anlamam
#3
(20-12-2021, 03:51)RopeDzN Adlı Kullanıcıdan Alıntı: valla benim tek bildiğim çalışmadıgında amxmodx den yapıyom bazen oluyo xd denememi istermisin denemediysen plugin koddan çok anlamam
Hocam line 220 zaten orada belirtmiş yani 220. satırdan hata veriyor  tam bir bilgim yok fakat benim tahminim include eksik galiba ek n değilim ama
Jack Sparrow#1755
#4
Derleyicinize reapi kütüphanesini ekleyin. Eklentide hata bulunmamakta.
PHP Kod:
AMX Mod X Compiler 1.10.0.5392
Copyright 
(c1997-2006 ITB CompuPhase
Copyright 
(c2004-2013 AMX Mod X Team

C
:\Users\Utku\Desktop\asd.sma(81) : warning 217loose indentation
Header size
:           1408 bytes
Code size
:            16304 bytes
Data size
:            10080 bytes
Stack
/heap size:      16384 bytes
Total requirements
:   44176 bytes

1 Warning
.
Done.
[
Finished in 1.9s
(- Ücretli Eklenti Yaptırmak İsteyen -)
#5
İstek konusu, @suriyelikene adlı kullanıcı tarafından 15 saat içinde çözülmüştür.
İsteği çözdüğü için suriyelikene Adlı kullanıcıya 1 rep puanı ve 1 yardım etme puanı otomatik olarak verilmiştir.
suriyelikene Adlı kullanıcı sizin dışınızda toplam 862 kişiye yardım etmiştir.

Herhangi bir konuda hata olduğunu düşünüyorsanız destek sistemi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task
Kayıt Ol
Discord Adresimize Katılın