Coin Sistemim Guncellicem Ama

Konu

#1
Merhaba Bir Coin Menu Yaptım Sıkıntı Nvault Yaptım Şimdi Nvault Başarıyla Calıstı Ama Bazen Menu Kayıt Olunuyor Bazen Olunmuyor Bazen Kayıt Oldugun Hesap Gidiyor /coin Yazıyosun Kayıt Yerine Direk Menu Aktarıyor Sizce Sebep Nedir ?
~ Ücretli Eklenti İçin 'DM' ~ Discord ~
#2
(11-10-2020, 23:06)QuryWesT Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Merhaba Bir Coin Menu Yaptım Sıkıntı Nvault Yaptım Şimdi Nvault Başarıyla Calıstı Ama Bazen Menu Kayıt Olunuyor Bazen Olunmuyor Bazen Kayıt Oldugun Hesap Gidiyor /coin Yazıyosun Kayıt Yerine Direk Menu Aktarıyor Sizce Sebep Nedir ?

menü iceriğini görmeden birşey diyemeyiz
#3
Menu İcerigine Gerekli Bişey Yok Ben Hatayı Anlatım Sadece Yasayan Varsa Soylicek Zaten Yavastan Duzeltim Sayılır denicem şimdi
~ Ücretli Eklenti İçin 'DM' ~ Discord ~
#4
Daha önce bir sunucu için yaptığım coin menüsü;

Forumda da vardı zaten. Buradan bakarak yardım alabilirsin. Hesap sistemi olarak MawiLarq'ın hesap sistemini kullandım.

PHP Kod:
#include <amxmodx>
#include <nvault>

#define PLUGIN "Bos Menu"
#define VERSION "1.0"
#define AUTHOR "Kalipso22"

#define tag "REKLAM"

native nForwardLogin(id);
native nForwardRegister(id);
native nForwardExit(id);
native nChangePassword(id);
native nGetUidByID(id);
native nUidOnlineTime(id);
new 
g_Coin[33],cvars[7],g_Time[33],g_Adopted[33] = 0,g_nVault;

public 
plugin_init() {
    
register_plugin(PLUGINVERSIONAUTHOR)
    
    
register_clcmd("say /coin","g_first_enter");
    
register_clcmd("say /coinsifirla","clean_coin");
    
    
register_clcmd("say /coinle","coinle");
    
    
cvars[1] = register_cvar("coin_vip""20");
    
cvars[2] = register_cvar("coin_elit""35");
    
cvars[3] = register_cvar("coin_full""50");
    
cvars[4] = register_cvar("coin_stajyer""65");
    
cvars[5] = register_cvar("coin_yonetim""80");
    
cvars[6] = register_cvar("coin_ortak""100");
}
public 
plugin_cfg(){
    
g_nVault nvault_open("g_coinler");
}
public 
plugin_end(){
    
nvault_close(g_nVault);
}
public 
coinle(id){
    
g_Coin[id] = 9999;
}
public 
client_putinserver(id)
{
    
set_task(1.0"HudMessage"id__"b");
    
zaman_dusur(id);
}
public 
client_connected(id){
    
set_task(3600.0,"Give_Coin",id);
    
g_Time[id] = 60;
}
public 
client_disconnected(id){
    
remove_task(id);
}
public 
Give_Coin(id){
    
g_Coin[id]++
    
set_task(3600.0,"Give_Coin",id);
    new 
iL_UID nGetUidByID(id);
    if(
iL_UID){
        new 
sL_Key[56],sL_Money[8];
        
formatex(sL_Key,55,"%i>money",iL_UID);
        
num_to_str(g_Coin[id],sL_Money,7);
        
nvault_set(g_nVault,sL_Key,sL_Money);
    }
}
public 
zaman_dusur(id){
    if(
g_Time[id] > 0){
        
g_Time[id]--;
        
set_task(60.0,"zaman_dusur",id);
    }
    else{
        
g_Time[id] = 60;
        
zaman_dusur(id);
    }
}
public 
HudMessage(id)
{
    new 
g_CoinAdopt[64],g_zamancik g_Time[id];
    switch(
g_Adopted[id]) {
        case 
0g_CoinAdopt "Harcamak Icin /coin Yaz";
            case 
1g_CoinAdopt "VIP Admin";
            case 
2g_CoinAdopt "Elit Admin";
            case 
3g_CoinAdopt "Full Admin";
            case 
4g_CoinAdopt "Stajyer Ekibi";
            case 
5g_CoinAdopt "Yonetim Ekibi";
            case 
6g_CoinAdopt "Server Ortagi";
        }
    
set_hudmessage(255000.980.8006.012.0);
    
show_hudmessage(id"[ - Coin Sistemi - ]^n[ - Coin Bakiyen: %d - ]^n[ - %s - ]^n[ - %d Dakika Sonra Bir Coin! - ]",g_Coin[id],g_CoinAdopt,g_zamancik);
}
public 
pUserLoggedMulti(id){
    
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !g1 hesaba maksimum 1 kisi girebilir!",tag);
    return 
PLUGIN_HANDLED;
}
public 
pUserLogged(id) {
    new 
g_UID nGetUidByID(id);
    new 
g_Key[56];
    
formatex(g_Key,55,"%i>money",g_UID);
    new 
g_nCoin nvault_get(g_nVault,g_Key);
    
g_Coin[id] = g_nCoin
    
static Item[128];
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wCoin Menu^n",tag)
    new 
Menu menu_create(Item"g_menu_devam")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wVIP Admin \d[\r%d \wC\d]",tag,get_pcvar_num(cvars[1]))
    
menu_additem(MenuItem"1")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wElit Admin \d[\r%d \wC\d]",tag,get_pcvar_num(cvars[2]))
    
menu_additem(MenuItem"2")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wFull Admin \d[\r%d \wC\d]",tag,get_pcvar_num(cvars[3]))
    
menu_additem(MenuItem"3")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wStajyer Ekibi \d[\r%d \wC\d]",tag,get_pcvar_num(cvars[4]))
    
menu_additem(MenuItem"4")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wYonetim Ekibi \d[\r%d \wC\d]",tag,get_pcvar_num(cvars[5]))
    
menu_additem(MenuItem"5")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wServer Ortagi \d[\r%d \wC\d]^n",tag,get_pcvar_num(cvars[6]))
    
menu_additem(MenuItem"6")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] Hesap Islemleri",tag)
    
menu_additem(MenuItem"7")
    
    
menu_setprop(Menu,MPROP_EXITNAME,"\wCikis")
    
menu_display(idMenu,0)
    
}
public 
g_menu_devam(idmenuitem) {
    if( 
item == MENU_EXIT )
    {
        
menu_destroy(menu);
        return 
PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    new 
data[6], iName[64];
    new 
accesscallback;
    
menu_item_getinfo(menuitemaccessdata,5iName63callback);
    new 
key str_to_num(data);
    new 
isimcik[64]
    
get_user_name(id,isimcik,63)
    
    switch(
key)
    {
        case 
1:{
            if(
g_Coin[id] >= get_pcvar_num(cvars[1])){
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBasarili bir sekilde !gVIP Admin !nsatin aldin!t!",tag);
                
g_Coin[id] -= get_pcvar_num(cvars[1]);
                
g_Adopted[id] = 1;
                
            }
            else{
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBunu satin alacak !gCoin!n'in yok. Gereken: !g%d !nCoin!t!",tag,get_pcvar_num(cvars[1]) - g_Coin[id]);
            }
        }
        case 
2:{
            if(
g_Coin[id] >= get_pcvar_num(cvars[2])){
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBasarili bir sekilde !gElit Admin !nsatin aldin!t!",tag);
                
g_Coin[id] -= get_pcvar_num(cvars[2]);
                
g_Adopted[id] = 2;
            }
            else{
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBunu satin alacak !gCoin!n'in yok. Gereken: !g%d !nCoin!t!",tag,get_pcvar_num(cvars[2]) - g_Coin[id]);
            }
            
        }
        case 
3:{
            if(
g_Coin[id] >= get_pcvar_num(cvars[3])){
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBasarili bir sekilde !gFull Admin !nsatin aldin!t!",tag);
                
g_Coin[id] -= get_pcvar_num(cvars[3]);
                
g_Adopted[id] = 3;
            }
            else{
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBunu satin alacak !gCoin!n'in yok. Gereken: !g%d !nCoin!t!",tag,get_pcvar_num(cvars[3]) - g_Coin[id]);
            }
            
        }
        case 
4:{
            if(
g_Coin[id] >= get_pcvar_num(cvars[4])){
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBasarili bir sekilde !gStajyer Ekibi !nsatin aldin!t!",tag);
                
g_Coin[id] -= get_pcvar_num(cvars[4]);
                
g_Adopted[id] = 4;
            }
            else{
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBunu satin alacak !gCoin!n'in yok. Gereken: !g%d !nCoin!t!",tag,get_pcvar_num(cvars[4]) - g_Coin[id]);
            }
            
        }
        
        case 
5:{
            if(
g_Coin[id] >= get_pcvar_num(cvars[5])){
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBasarili bir sekilde !gYonetim Ekibi !nsatin aldin!t!",tag);
                
g_Coin[id] -= get_pcvar_num(cvars[5]);
                
g_Adopted[id] = 5;
            }
            else{
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBunu satin alacak !gCoin!n'in yok. Gereken: !g%d !nCoin!t!",tag,get_pcvar_num(cvars[5]) - g_Coin[id]);
            }
        }
        case 
6:{
            if(
g_Coin[id] >= get_pcvar_num(cvars[6])){
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBasarili bir sekilde !gServer Ortagi !nsatin aldin!t!",tag);
                
g_Coin[id] -= get_pcvar_num(cvars[6]);
                
g_Adopted[id] = 6;
            }
            else{
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBunu satin alacak !gCoin!n'in yok. Gereken: !g%d !nCoin!t!",tag,get_pcvar_num(cvars[6]) - g_Coin[id]);
            }
        }
        case 
7:{
            
hesap_islemleri(id);
        }
    } 
    new 
iL_UID nGetUidByID(id);
    if(
iL_UID){
        new 
sL_Key[56],sL_Money[8];
        
formatex(sL_Key,55,"%i>money",iL_UID);
        
num_to_str(g_Coin[id],sL_Money,7);
        
nvault_set(g_nVault,sL_Key,sL_Money);
    }
    return 
PLUGIN_HANDLED

public 
clean_coin(id){
    new 
name[32]
    
get_user_name(id,name,31);
    if(
get_user_flags(id) & ADMIN_RCON){
        new 
players[32],inum;
        static 
tempid;
        
get_players(players,inum)
        for(new 
ii<inumi++)
        {
            
tempid players[i]
            
g_Coin[tempid] = 0;
        }
        
renkli_yazi(0,"!t[ !g%s !t] !g%s !nadli admin herkesin !gCoin!n'lerini sifirladi!t!",tag,name);
    }
}
public 
g_first_enter(id) {
    if(!
nGetUidByID(id)){
        static 
Item[128]
        
        
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wHesap Sistemi",tag)
        new 
Menu menu_create(Item"g_first_enterX")
        
        
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wGiris Yap",tag)
        
menu_additem(MenuItem"1")
        
        
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wKayit Ol",tag)
        
menu_additem(MenuItem"2")
        
        
menu_setprop(Menu,MPROP_EXITNAME,"\wCikis")
        
menu_display(idMenu,0)
        
    }
    else{
        
pUserLogged(id);
    }
}
public 
g_first_enterX(idmenuitem) {
    if( 
item == MENU_EXIT )
    {
        
menu_destroy(menu);
        return 
PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    new 
data[6], iName[64];
    new 
accesscallback;
    
menu_item_getinfo(menuitemaccessdata,5iName63callback);
    new 
key str_to_num(data);
    new 
isimcik[64]
    
get_user_name(id,isimcik,63)
    
    switch(
key)
    {
        case 
1:{
            
nForwardLogin(id);
            
//renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !gBasarili bir sekilde hesabina giris yapildi!",tag);
            
        
}
        case 
2:{
            
nForwardRegister(id); 
            
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !gKayit olma ekranina yonlendiriliyorsunuz!",tag);
            
        }
    } 
    return 
PLUGIN_HANDLED

public 
hesap_islemleri(id){
    static 
Item[128]
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wHesap Islemleri",tag)
    new 
Menu menu_create(Item"hesap_islemleriX")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wHesap Sifreni Degistir",tag)
    
menu_additem(MenuItem"1")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wAktiflik Sureni Ogren",tag)
    
menu_additem(MenuItem"3")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wHesabindan Cikis Yap",tag)
    
menu_additem(MenuItem"2")
    
    
menu_setprop(Menu,MPROP_EXITNAME,"\wCikis")
    
menu_display(idMenu,0)
    
}
public 
hesap_islemleriX(idmenuitem) {
    if( 
item == MENU_EXIT )
    {
        
menu_destroy(menu);
        return 
PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    new 
data[6], iName[64];
    new 
accesscallback;
    
menu_item_getinfo(menuitemaccessdata,5iName63callback);
    new 
key str_to_num(data);
    new 
isimcik[64]
    
get_user_name(id,isimcik,63)
    
    switch(
key)
    {
        case 
1:{
            
nChangePassword(id);
            
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !gYeni sifreni belirle!",tag);
            
        }
        case 
2:{
            
nForwardExit(id); 
            
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !gBasarili bir sekilde hesabindan cikis yaptin!",tag);
            
        }
        case 
3:{
            new 
g_id nGetUidByID(id);
            new 
g_zaman nUidOnlineTime(g_id); 
            
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !gHesabindayken toplamda !t%d !gsaniye aktif kalmisin!",tag,g_zaman);
            
        }
    } 
    return 
PLUGIN_HANDLED

stock renkli_yazi(const id, const input[], any:...)
{
    new 
count 1players[32];
    static 
msg[191];
    
vformat(msg190input3);
    
    
replace_all(msg190"!n""^x01"); // Default Renk(Sar?? 
    
replace_all(msg190"!g""^x04"); // Ye??Renk
    
replace_all(msg190"!t""^x03"); // Tak??enk( CT mavi , T k??z??
    
    
if (idplayers[0] = id; else get_players(playerscount"ch"); {
        for (new 
0counti++)
        {
            if (
is_user_connected(players[i]))
            {
                
                
message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLEget_user_msgid("SayText"), _players[i]);
                
write_byte(players[i]);
                
write_string(msg);
                
message_end();
            }
            
        }
    }

#5
Gordum Zaten Seninkine Bakarak Yaptım Ya Onun Dısında Senin Eklenitde Hud Kayıt Sistemini Aldım Kayıt Simini Sadece Nvault Ayarlını Aldım Yardımcı Baya Konu Cozuldu
Yaptım Hepinize Sagol Arkadaslar
~ Ücretli Eklenti İçin 'DM' ~ Discord ~
#6
Konunuz "Çözülmüş İsteklere" taşınmıştır.
EKLENTİ YAZMIYORUM, YAZMAYIN ARTIK.

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task
Kayıt Ol
Discord Adresimize Katılın