Coin Sistemim Guncellicem Ama

Konu

#1
Merhaba Bir Coin Menu Yaptım Sıkıntı Nvault Yaptım Şimdi Nvault Başarıyla Calıstı Ama Bazen Menu Kayıt Olunuyor Bazen Olunmuyor Bazen Kayıt Oldugun Hesap Gidiyor /coin Yazıyosun Kayıt Yerine Direk Menu Aktarıyor Sizce Sebep Nedir ?
~ Ücretli Eklenti İçin 'DM' ~ Discord ~
#2
(11-10-2020, 23:06)QuryWesT Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Merhaba Bir Coin Menu Yaptım Sıkıntı Nvault Yaptım Şimdi Nvault Başarıyla Calıstı Ama Bazen Menu Kayıt Olunuyor Bazen Olunmuyor Bazen Kayıt Oldugun Hesap Gidiyor /coin Yazıyosun Kayıt Yerine Direk Menu Aktarıyor Sizce Sebep Nedir ?

menü iceriğini görmeden birşey diyemeyiz
#3
Menu İcerigine Gerekli Bişey Yok Ben Hatayı Anlatım Sadece Yasayan Varsa Soylicek Zaten Yavastan Duzeltim Sayılır denicem şimdi
~ Ücretli Eklenti İçin 'DM' ~ Discord ~
#4
Daha önce bir sunucu için yaptığım coin menüsü;

Forumda da vardı zaten. Buradan bakarak yardım alabilirsin. Hesap sistemi olarak MawiLarq'ın hesap sistemini kullandım.

PHP Kod:
#include <amxmodx>
#include <nvault>

#define PLUGIN "Bos Menu"
#define VERSION "1.0"
#define AUTHOR "Kalipso22"

#define tag "REKLAM"

native nForwardLogin(id);
native nForwardRegister(id);
native nForwardExit(id);
native nChangePassword(id);
native nGetUidByID(id);
native nUidOnlineTime(id);
new 
g_Coin[33],cvars[7],g_Time[33],g_Adopted[33] = 0,g_nVault;

public 
plugin_init() {
    
register_plugin(PLUGINVERSIONAUTHOR)
    
    
register_clcmd("say /coin","g_first_enter");
    
register_clcmd("say /coinsifirla","clean_coin");
    
    
register_clcmd("say /coinle","coinle");
    
    
cvars[1] = register_cvar("coin_vip""20");
    
cvars[2] = register_cvar("coin_elit""35");
    
cvars[3] = register_cvar("coin_full""50");
    
cvars[4] = register_cvar("coin_stajyer""65");
    
cvars[5] = register_cvar("coin_yonetim""80");
    
cvars[6] = register_cvar("coin_ortak""100");
}
public 
plugin_cfg(){
    
g_nVault nvault_open("g_coinler");
}
public 
plugin_end(){
    
nvault_close(g_nVault);
}
public 
coinle(id){
    
g_Coin[id] = 9999;
}
public 
client_putinserver(id)
{
    
set_task(1.0"HudMessage"id__"b");
    
zaman_dusur(id);
}
public 
client_connected(id){
    
set_task(3600.0,"Give_Coin",id);
    
g_Time[id] = 60;
}
public 
client_disconnected(id){
    
remove_task(id);
}
public 
Give_Coin(id){
    
g_Coin[id]++
    
set_task(3600.0,"Give_Coin",id);
    new 
iL_UID nGetUidByID(id);
    if(
iL_UID){
        new 
sL_Key[56],sL_Money[8];
        
formatex(sL_Key,55,"%i>money",iL_UID);
        
num_to_str(g_Coin[id],sL_Money,7);
        
nvault_set(g_nVault,sL_Key,sL_Money);
    }
}
public 
zaman_dusur(id){
    if(
g_Time[id] > 0){
        
g_Time[id]--;
        
set_task(60.0,"zaman_dusur",id);
    }
    else{
        
g_Time[id] = 60;
        
zaman_dusur(id);
    }
}
public 
HudMessage(id)
{
    new 
g_CoinAdopt[64],g_zamancik g_Time[id];
    switch(
g_Adopted[id]) {
        case 
0g_CoinAdopt "Harcamak Icin /coin Yaz";
            case 
1g_CoinAdopt "VIP Admin";
            case 
2g_CoinAdopt "Elit Admin";
            case 
3g_CoinAdopt "Full Admin";
            case 
4g_CoinAdopt "Stajyer Ekibi";
            case 
5g_CoinAdopt "Yonetim Ekibi";
            case 
6g_CoinAdopt "Server Ortagi";
        }
    
set_hudmessage(255000.980.8006.012.0);
    
show_hudmessage(id"[ - Coin Sistemi - ]^n[ - Coin Bakiyen: %d - ]^n[ - %s - ]^n[ - %d Dakika Sonra Bir Coin! - ]",g_Coin[id],g_CoinAdopt,g_zamancik);
}
public 
pUserLoggedMulti(id){
    
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !g1 hesaba maksimum 1 kisi girebilir!",tag);
    return 
PLUGIN_HANDLED;
}
public 
pUserLogged(id) {
    new 
g_UID nGetUidByID(id);
    new 
g_Key[56];
    
formatex(g_Key,55,"%i>money",g_UID);
    new 
g_nCoin nvault_get(g_nVault,g_Key);
    
g_Coin[id] = g_nCoin
    
static Item[128];
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wCoin Menu^n",tag)
    new 
Menu menu_create(Item"g_menu_devam")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wVIP Admin \d[\r%d \wC\d]",tag,get_pcvar_num(cvars[1]))
    
menu_additem(MenuItem"1")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wElit Admin \d[\r%d \wC\d]",tag,get_pcvar_num(cvars[2]))
    
menu_additem(MenuItem"2")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wFull Admin \d[\r%d \wC\d]",tag,get_pcvar_num(cvars[3]))
    
menu_additem(MenuItem"3")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wStajyer Ekibi \d[\r%d \wC\d]",tag,get_pcvar_num(cvars[4]))
    
menu_additem(MenuItem"4")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wYonetim Ekibi \d[\r%d \wC\d]",tag,get_pcvar_num(cvars[5]))
    
menu_additem(MenuItem"5")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wServer Ortagi \d[\r%d \wC\d]^n",tag,get_pcvar_num(cvars[6]))
    
menu_additem(MenuItem"6")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] Hesap Islemleri",tag)
    
menu_additem(MenuItem"7")
    
    
menu_setprop(Menu,MPROP_EXITNAME,"\wCikis")
    
menu_display(idMenu,0)
    
}
public 
g_menu_devam(idmenuitem) {
    if( 
item == MENU_EXIT )
    {
        
menu_destroy(menu);
        return 
PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    new 
data[6], iName[64];
    new 
accesscallback;
    
menu_item_getinfo(menuitemaccessdata,5iName63callback);
    new 
key str_to_num(data);
    new 
isimcik[64]
    
get_user_name(id,isimcik,63)
    
    switch(
key)
    {
        case 
1:{
            if(
g_Coin[id] >= get_pcvar_num(cvars[1])){
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBasarili bir sekilde !gVIP Admin !nsatin aldin!t!",tag);
                
g_Coin[id] -= get_pcvar_num(cvars[1]);
                
g_Adopted[id] = 1;
                
            }
            else{
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBunu satin alacak !gCoin!n'in yok. Gereken: !g%d !nCoin!t!",tag,get_pcvar_num(cvars[1]) - g_Coin[id]);
            }
        }
        case 
2:{
            if(
g_Coin[id] >= get_pcvar_num(cvars[2])){
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBasarili bir sekilde !gElit Admin !nsatin aldin!t!",tag);
                
g_Coin[id] -= get_pcvar_num(cvars[2]);
                
g_Adopted[id] = 2;
            }
            else{
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBunu satin alacak !gCoin!n'in yok. Gereken: !g%d !nCoin!t!",tag,get_pcvar_num(cvars[2]) - g_Coin[id]);
            }
            
        }
        case 
3:{
            if(
g_Coin[id] >= get_pcvar_num(cvars[3])){
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBasarili bir sekilde !gFull Admin !nsatin aldin!t!",tag);
                
g_Coin[id] -= get_pcvar_num(cvars[3]);
                
g_Adopted[id] = 3;
            }
            else{
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBunu satin alacak !gCoin!n'in yok. Gereken: !g%d !nCoin!t!",tag,get_pcvar_num(cvars[3]) - g_Coin[id]);
            }
            
        }
        case 
4:{
            if(
g_Coin[id] >= get_pcvar_num(cvars[4])){
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBasarili bir sekilde !gStajyer Ekibi !nsatin aldin!t!",tag);
                
g_Coin[id] -= get_pcvar_num(cvars[4]);
                
g_Adopted[id] = 4;
            }
            else{
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBunu satin alacak !gCoin!n'in yok. Gereken: !g%d !nCoin!t!",tag,get_pcvar_num(cvars[4]) - g_Coin[id]);
            }
            
        }
        
        case 
5:{
            if(
g_Coin[id] >= get_pcvar_num(cvars[5])){
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBasarili bir sekilde !gYonetim Ekibi !nsatin aldin!t!",tag);
                
g_Coin[id] -= get_pcvar_num(cvars[5]);
                
g_Adopted[id] = 5;
            }
            else{
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBunu satin alacak !gCoin!n'in yok. Gereken: !g%d !nCoin!t!",tag,get_pcvar_num(cvars[5]) - g_Coin[id]);
            }
        }
        case 
6:{
            if(
g_Coin[id] >= get_pcvar_num(cvars[6])){
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBasarili bir sekilde !gServer Ortagi !nsatin aldin!t!",tag);
                
g_Coin[id] -= get_pcvar_num(cvars[6]);
                
g_Adopted[id] = 6;
            }
            else{
                
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !nBunu satin alacak !gCoin!n'in yok. Gereken: !g%d !nCoin!t!",tag,get_pcvar_num(cvars[6]) - g_Coin[id]);
            }
        }
        case 
7:{
            
hesap_islemleri(id);
        }
    } 
    new 
iL_UID nGetUidByID(id);
    if(
iL_UID){
        new 
sL_Key[56],sL_Money[8];
        
formatex(sL_Key,55,"%i>money",iL_UID);
        
num_to_str(g_Coin[id],sL_Money,7);
        
nvault_set(g_nVault,sL_Key,sL_Money);
    }
    return 
PLUGIN_HANDLED

public 
clean_coin(id){
    new 
name[32]
    
get_user_name(id,name,31);
    if(
get_user_flags(id) & ADMIN_RCON){
        new 
players[32],inum;
        static 
tempid;
        
get_players(players,inum)
        for(new 
ii<inumi++)
        {
            
tempid players[i]
            
g_Coin[tempid] = 0;
        }
        
renkli_yazi(0,"!t[ !g%s !t] !g%s !nadli admin herkesin !gCoin!n'lerini sifirladi!t!",tag,name);
    }
}
public 
g_first_enter(id) {
    if(!
nGetUidByID(id)){
        static 
Item[128]
        
        
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wHesap Sistemi",tag)
        new 
Menu menu_create(Item"g_first_enterX")
        
        
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wGiris Yap",tag)
        
menu_additem(MenuItem"1")
        
        
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wKayit Ol",tag)
        
menu_additem(MenuItem"2")
        
        
menu_setprop(Menu,MPROP_EXITNAME,"\wCikis")
        
menu_display(idMenu,0)
        
    }
    else{
        
pUserLogged(id);
    }
}
public 
g_first_enterX(idmenuitem) {
    if( 
item == MENU_EXIT )
    {
        
menu_destroy(menu);
        return 
PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    new 
data[6], iName[64];
    new 
accesscallback;
    
menu_item_getinfo(menuitemaccessdata,5iName63callback);
    new 
key str_to_num(data);
    new 
isimcik[64]
    
get_user_name(id,isimcik,63)
    
    switch(
key)
    {
        case 
1:{
            
nForwardLogin(id);
            
//renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !gBasarili bir sekilde hesabina giris yapildi!",tag);
            
        
}
        case 
2:{
            
nForwardRegister(id); 
            
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !gKayit olma ekranina yonlendiriliyorsunuz!",tag);
            
        }
    } 
    return 
PLUGIN_HANDLED

public 
hesap_islemleri(id){
    static 
Item[128]
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wHesap Islemleri",tag)
    new 
Menu menu_create(Item"hesap_islemleriX")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wHesap Sifreni Degistir",tag)
    
menu_additem(MenuItem"1")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wAktiflik Sureni Ogren",tag)
    
menu_additem(MenuItem"3")
    
    
formatex(Itemcharsmax(Item),"\d[ \r%s \d] \wHesabindan Cikis Yap",tag)
    
menu_additem(MenuItem"2")
    
    
menu_setprop(Menu,MPROP_EXITNAME,"\wCikis")
    
menu_display(idMenu,0)
    
}
public 
hesap_islemleriX(idmenuitem) {
    if( 
item == MENU_EXIT )
    {
        
menu_destroy(menu);
        return 
PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    new 
data[6], iName[64];
    new 
accesscallback;
    
menu_item_getinfo(menuitemaccessdata,5iName63callback);
    new 
key str_to_num(data);
    new 
isimcik[64]
    
get_user_name(id,isimcik,63)
    
    switch(
key)
    {
        case 
1:{
            
nChangePassword(id);
            
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !gYeni sifreni belirle!",tag);
            
        }
        case 
2:{
            
nForwardExit(id); 
            
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !gBasarili bir sekilde hesabindan cikis yaptin!",tag);
            
        }
        case 
3:{
            new 
g_id nGetUidByID(id);
            new 
g_zaman nUidOnlineTime(g_id); 
            
renkli_yazi(id,"!t[ !g%s !t] !gHesabindayken toplamda !t%d !gsaniye aktif kalmisin!",tag,g_zaman);
            
        }
    } 
    return 
PLUGIN_HANDLED

stock renkli_yazi(const id, const input[], any:...)
{
    new 
count 1players[32];
    static 
msg[191];
    
vformat(msg190input3);
    
    
replace_all(msg190"!n""^x01"); // Default Renk(Sar?? 
    
replace_all(msg190"!g""^x04"); // Ye??Renk
    
replace_all(msg190"!t""^x03"); // Tak??enk( CT mavi , T k??z??
    
    
if (idplayers[0] = id; else get_players(playerscount"ch"); {
        for (new 
0counti++)
        {
            if (
is_user_connected(players[i]))
            {
                
                
message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLEget_user_msgid("SayText"), _players[i]);
                
write_byte(players[i]);
                
write_string(msg);
                
message_end();
            }
            
        }
    }

#5
Gordum Zaten Seninkine Bakarak Yaptım Ya Onun Dısında Senin Eklenitde Hud Kayıt Sistemini Aldım Kayıt Simini Sadece Nvault Ayarlını Aldım Yardımcı Baya Konu Cozuldu
Yaptım Hepinize Sagol Arkadaslar
~ Ücretli Eklenti İçin 'DM' ~ Discord ~
#6
Konunuz "Çözülmüş İsteklere" taşınmıştır.

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da

Benzer Konular

Kayıt Ol
Discord Adresimize Katılın