Webailem - Forum

Nüzul sırasına göre Kur'an-i Kerim'deki Sureler

Webailem - Forum/Nüzul sırasına göre Kur'an-i Kerim'deki Sureler => Sure No:   SURENİN ADI   Anlamı   Nüzul Sırası  1   El-Fâtiha   Açıcı   5  2   El-Bakara   İnek   87

Gönderen Konu: Nüzul sırasına göre Kur'an-i Kerim'deki Sureler  (Okunma sayısı 610 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

09 Nisan 2018, 01:43:07
  • " Kusur arıyorsan,  
         Bütün aynalar senin..."
  • Kurucu
  • *
  • Çevrimdışı
  • İleti: 93
  • Cinsiyet: Bayan
Sure No:   SURENİN ADI   Anlamı   Nüzul Sırası
 1   El-Fâtiha   Açıcı   5
 2   El-Bakara   İnek   87
 3   Âli ‘İmrân   İmran Soyu   89
 4   En-Nisâ   Kadınlar   92
 5   El-Mâide   Sofra   112
 6   El-En âm   Hayvanlar   55
 7   El-A’râf   Tepeler   39
 8   El-Enfâl   Doyumluklar   88
 9   Et-Tevbe   Tevbe (Uslanma)   113
 10   Yûnus   Yunus   51
 11   Hûd   Hûd   52
 12   Yûsuf   Yusuf   53
 13   Er-Ra’d   Gök gürültüsü    96
 14   İbrâhîm   İbrahim   72
 15   El-Hicr   Kayalık   54
 16   En-Nahl   Arı   70
 17   El-İsrâ’   İletilme   50
 18   El-Kehf   İn   69
 19   Meryem   Meryem    44
 20   Tâhâ   Tı,He harfleri   45
 21   El-Enbiyâ’   Bildiriciler   73
 22   El-Hacc   Dolanım   103
 23   El-Mü’minûn   Müminler   74
 24   En-Nûr   Işık   102
 25   El-Furkân   Ayırdeden   42
 26   Eş-Şu’arâ’   Ozanlar (Şairler)   47
 27   En-Neml   Karıncalar   48
 28   El-Kasas   Hikayeler   49
 29   El-‘Ankebût   Örümcek   85
 30   Er-Rûm   Roma   84
 31   Lukmân   Lokman   57
 32   Es-Secde   Secde (Yükünç)   75
 33   El-Ahzâb   Bölünmüşler   90
 34   Sebe’   Saba   58
 35    Fâtır   Ayırıcı   43
 36   Yâsîn   Ye,Sin Harfleri   41
 37   Es-Saffât   Saflar,diziler   56
 38   Sâd   Sad Harfi   38
 39   Ez-Zümer   Bölükler   59
 40   Ğafır   Bağışlayan   60
 41   Fussilet   Ayrıntılanmış   82
 42   Eş-Şûrâ   Danışma   62
 43   Ez-Zuhruf   Süs   63
 44   Ed-Duhân   Buğu   64
 45   El-Câsiye   Diz çökme   65
 46   El-Ahkâf   Kumul   66
 47   Muhammed   Muhammed   95
 48   El-Feth   Açış   111
 49   El-Hucurât   Odalar   106
 50   Kaf   Kaf Harfi   34
 51   Ez-Zâriyât   Savuranlar   67
 52   Tûr   Dağ   76
 53   En-Necm   Yıldız   23
 54   El-Kamer   Ay   37
 55   Er-Rahmân   Koruyucu-Gözetici   97
 56   El-Vâkı’a   Hadise- Olay   46
 57   El-Hadîd   Demir   94
 58   El-Mücâdile   Mücadele-Çatışma   105
 59   El-Haşr   Toplanma   101
 60   El-Mümtehine   Sınanmış   91
 61   Es-Saff   Saf-Dizi   109
 62   El-Cumu’a   Toplanma   110
 63   El-Münâfıkûn   Münafıklar-İkiyüzlüler   104
 64   Et-Teğabun   Gizli kapaklılar   108
 65   Et-Talâk   Boşanma   99
 66   Et-Tahrîm   Yasaklama   107
 67   El-Mülk   Mallar-Nesneler   77
 68   El-Kalem   Kalem   2
 69   El-Hâkka   Hak- Gerçek   78
 70   El-Me’âric   Aşamalar   79
 71   Nûh   Nuh   71
 72   El-Cinn   Cin   40
 73   El-Müzzemil   Bürünmüş   3
 74   El-Müddesir   Örtünmüş   4
 75   El-Kıyâme   Aya kalkış   31
 76   El-İnsân   İnsan   98
 77   El-Mürselât   Gönderilenler   33
 78   En-Nebe’   Bildiri   80
 79   En-Nâzi’ât   Sıyıranlar   81
 80   Âbese   Sert baktı   14
 81   Et-Tekvîr   Dürülme   7
 82   El-İnfitâr   Çatlama   82
 83   El-Mutaffifûn   Dolandırıcılar   86
 84   El-İnşikâk   Yarılma   83
 85   El-Bürûc   Burçlar   27
 86   Et-Târik   Gece çıkan   36
 87   El-A’lâ   En yüce   8
 88   El-Ğâşiye   Yıkım   68
 89   El-Fecr   Gün ağrısı   10
 90   El-Beled   Yöre   35
 91   Eş-Şems   Güneş   26
 92   El-Leyl   Gece   9
 93   Ed-Duhâ   Gündüz   11
 94   El-İnşirâh   Açılma   12
 95   Et-Tîn   İncir   28
 96   El-’Alâk   Yapışkan nesne-Sülük   1
 97   El-Kadr   Kudret-Değer   25
 98   El-Beyyine   Delil-Kanıt   100
 99   Ez-Zelzele   Zelzele   93
 100   El-Âdiyât   Koşanlar   14
 101   El-Kâri’a   Yıkım   30
 102   Et-Tekâsür   Çoğalma   16
 103   El-Asr   Çağ-Asır   13
 104   El-Hümeze   Çekiştirici   32
 105   El-Fîl   Fil   19
 106   Kureyş   Köpek balığı   25
 107    El-Mâ’ûn   Yardım   17
 108   El-Kevser   Bereket   15
 109   El-Kâfirûn   Kafirler-İnançsızlar   18
 110   En-Nasr   Yardım   114
 111   El-Mesed   Lif   6
 112   El-İhlâs   İçtenlik   22
 113   El-Felâk   Felek- Tan zamanı   20
 114   En-Nâs   İnsanlar   21
Tags:
 

Related Topics